Med alle hjemme kan dunken for restavfall flyte over. Vesar vurderer tiltak.

Men avfallsselskapet har foreløpig ingen planer om hyppigere henting av søppelet. Vesar ser at mange spiser mer hjemme.