Gå til sidens hovedinnhold

Mener politikerne at helsevesenet vårt er bra nok som det er eller gir det ikke nok stemmer i årets valg?

Blir helse et sentralt tema i valgkampen, eller skal vi diskutere bompenger på ny?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortingsvalget 2021 nærmer seg, og mange velgere tar diverse valgomater for å finne ut hvilket parti de skal stemme på.

Tidligere valgkamper har vist oss at tilfeldige saker ofte får stor spalteplass og oppmerksomhet i mediene. Skal saker som bompenger, skolefrukt, og høyere fartsgrenser få dominere årets valgkamp? Seriøs forskning fra de siste årene har vist at helse er et av de viktigste temaene for folk når de skal velge sitt politiske parti.

Hva mener egentlig de politiske partiene om framtidens helsevesen? Selv er jeg bekymret for en økende privatisering av vårt helsevesen. Vi ser dessverre økende ulikheter i helsetjenesten, der folk med mest ressurser får den beste og raskeste hjelpen.

Kantar, Norges største markedsanalysebyrå, bekrefter i sin siste undersøkelse at helse er det nest viktigste politiske tema for folk flest etter sysselsetting.

Allikevel fokuserer de politiske partiene forbausende lite på helse. Det gjenspeiles til dels i deres partiprogram, men også på partienes årsmøter før kommende stortingsvalg.

Er ikke våre politikere nok opptatt av helsespørsmålene, gir det ikke nok stemmer, eller mener de at vårt helsevesen er bra nok som det er?

Les også

«Tegnehanne» synes fortsatt det er vanskelig å snakke om førstegangsfødelsen: – Det var så nedverdigende

Vårt helsevesen har vært tøyd til det ytterste

Det er ikke tvil om at vi har et meget godt helsevesen i Norge. Men vi har store utfordringer hvis vi fortsatt skal gi god og trygg helsehjelp til de som trenger det mest. En stor myte er at Norge bruker mest penger på helse per innbygger sett i verdensmålestokk. Vi gjør ikke det. Vi bruker under gjennomsnittet med andre sammenlignbare OECD land.

Koronatiden har vært krevende for alle og viser hvor viktig det er med et solid helsevesen både på sykehus og ikke minst der du bor. Vårt helsevesen har vært tøyd til det ytterste.

Kantar sitt helsebarometer viser at 7 av 10 mener vi har et todelt helsevesen, og at personlig økonomi har betydning for hvor god behandling du får. De fleste er bekymret over denne ut utviklingen. Over 600 000 mennesker har privat helseforsikring i Norge. Det mener jeg er et signal om at folk er usikre på om det offentlige helsevesen vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester.

Les også

Helge har hatt kreft tre ganger. Nå hyller han kona: – Hun har reddet livet mitt ikke én, ikke to, men tre ganger

Overbelastet

Vi har mange utfordringer i framtidens helsevesen. Vi gir bedre medisinsk behandling til flere pasienter, men helsetjenestene er allerede overbelastet mange steder.

Fastlegeordningen er grunnfjellet i vårt offentlige helsevesen, men over 100 000 mennesker står nå uten fastlege i Norge, og det øker raskt. Erfarne leger slutter og yngre ønsker ikke å bli fastlege.

I tillegg mangler vi mange sykepleiere i framtiden både på sykehusene og vi sliter med rekruttering i kommunene. De siste årene har vi hatt en betydelig overføring av medisinske oppgaver fra sykehusene til fastlegene og hjemmetjenestene uten at det er tilført nok ressurser og medisinsk kompetanse.

Sette søkelys på helsevesenets utfordringer

Vi bygger fortsatt for små sykehus, og antall korridorpasienter øker i de nye sykehusbyggene. Sykehusene er viktige og får oftest størst spalteplass og oppmerksomhet i valgkampene. Pandemien har vist oss at samfunnsmedisinsk kompetanse, rådgivning og beredskap med kommuneoverlegene i spissen er viktige funksjoner i kommunene. Mange kommuner har bygd ned medisinskfaglig rådgivning der folk bor.

Vi må derfor sette søkelys på våre utfordringer i dagens helsevesen slik at vi kan bevare en likeverdig helsetjeneste uavhengig av personlig økonomi og hvor i landet du bor.

Du og jeg vet at politiske partier lover mye til alle i valgkamper, og politikerne har et stort ansvar på vegne av oss.

I årets valgkamp utfordrer jeg derfor våre politikere til å prioritere de viktigste politiske temaene for folk flest, og helse er et av dem.

Les også

Sliter med bivirkninger etter vaksinering: – Jeg er redd fordi jeg ikke vet hva som skjer med kroppen min

Kommentarer til denne saken