Den magiske fabrikken: Suksesshistorie for hvem?

PRIVATE AKTØRER: Historisk har det vist seg at når det offentlige har lagt grunnlaget, tatt risikoen og bygd opp en suksess, så er det betydelig vilje til å la private komme inn og nyttiggjøre seg fortjenesten, skriver Heming Olaussen. Han frykter det vil skje med Den Magiske Fabrikken på Rygg som ble åpnet i november 2016 av statsminister Erna Solberg.

PRIVATE AKTØRER: Historisk har det vist seg at når det offentlige har lagt grunnlaget, tatt risikoen og bygd opp en suksess, så er det betydelig vilje til å la private komme inn og nyttiggjøre seg fortjenesten, skriver Heming Olaussen. Han frykter det vil skje med Den Magiske Fabrikken på Rygg som ble åpnet i november 2016 av statsminister Erna Solberg. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hvorfor har så mange partier «allergi» mot at en bedrift som er bygget opp av det offentlige, skal kunne eies av det offentlige, og at overskuddet skal gå tilbake til det offentlige, i stedet for i lomma på private investorer?

«Den magiske fabrikken» i Tønsberg (Rygh avfallsstasjon) er en kjempesuksess! Konseptet sirkulær økonomi med betydelig klimagevinst – der matavfall og husdyrgjødsel «resirkuleres» til metangass som bussene går på, til CO2 som brukes til tomatdyrking, samt at den faste delen av møkka (slam) går til gjødsling av jordene til de 34 involverte gårdsbrukene – er et eksemplarisk eksempel på kommunalt eierskap og satsing på miljø. I tillegg brukes anlegget til undervisning og informasjon, ikke minst til skoleelever, som får en helt ny innsikt i hva «søpla» går til, og at det er vits i å kildesortere.

LES OGSÅ: Landbruket har for mange blitt syndebukken i klimadebatten. Det er bonde Bjørge helt uenig i: – Det er jordbruket som har løsningen!

Staten har bidratt betydelig

Nå investeres det nye millioner, bevilget av kommunestyrene i eierkommunene i Vestfold og Grenland. Anlegget utvides. Nylig fikk «Den magiske fabrikken» en anerkjent internasjonal pris for sitt konsept om sirkulær økonomi knytta til klimautfordringene.
Så langt, så bra. Vi i SV er entusiastiske støttespillere for denne tenkinga, initiativet og utviklinga av fabrikken. Staten ved Enova har også bidratt betydelig. Men, i siste kommunestyremøte i Re (og øvrige kommuner) før sommerferien fikk vi oss forelagt en sak om «Endring i organisering og eierskap samt gjennomføring av kapitalforhøyelse i Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass)».

Heming Olaussen, SVs 3. kandidat ved valget i Tønsberg

Heming Olaussen, SVs 3. kandidat ved valget i Tønsberg Foto:

SV støtta helhjerta opp om kapitalforhøyelsen, som totalt beløper seg til 100 millioner kroner, med en forutsetning om at eierkommunene avstår fra å ta ut utbytte de nærmeste 5 åra. Jeg stemte imidlertid i mot forslaget om en oppdeling i et bestillerselskap og et industriselskap, spesielt fordi det i saksutredninga framkommer følgende:
«Historisk har opprettelse av virksomheter innenfor energiforsyning først vist seg å bli lønnsomme i et lengre tidsperspektiv, slik at det offentlige kan trekke seg ut når virksomhet og markeder er modnet. Det betyr at styret anbefaler at det nye industriselskapet etableres uten at en i denne omgang trekker inn andre private og/eller offentlige eiere. Dagens styre i selskapet vil imidlertid ikke utelukke at slike løsninger kan bli aktuelle i overskuelig fremtid.»

Allergi mot offentlig eierskap

Historisk har det dessuten vist seg at når det offentlige har lagt grunnlaget, tatt risikoen og bygd opp en suksess, så er det betydelig vilje til å la private komme inn og nyttiggjøre seg fortjenesten. Vi har erfaringene fra Langøya friskt i minne, der staten (med aktiv bistand fra Bellona) sikra selskapet NOAH og deres eier Bjørn Rune Gjelsten et gullkanta eierskap, som har gitt over en milliard i utbytte gjennom selskapets driftsår. Forresten uten at de har måttet betale eiendomsskatt til Re, noe ordføreren fra SP og flertallet i kommunestyret sørga for – mot bl.a. SVs stemme.
Nå åpnes det for å gjenta «suksessen» for private kapitalister i forhold til Den Magiske Fabrikken.

Men hvorfor har partier som SP, FrP og Høyre «allergi» mot at det offentlige skal kunne eie, og ta ut fortjeneste, fra en bedrift man sjøl har tatt initiativet til og bygget opp fra grunnen av? En grønn industri er framtidsretta i vår tid med store miljø- og klimautfordringer. Den magiske fabrikken er et eksempel på veldig riktig tenking. Det er ingen grunn til at ikke innbyggerne skal få gleden og fordelene av den videre utvikling av bedriften – i form av utbytte til kommunekassa, altså finansiering av en god eldreomsorg, skole og barnehager. For alle er vel enige om at målet er at bedriften skal gå med overskudd?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken