Kjære foreldre, bruk den nye mobbeloven!

Av

Siden loven kom 1. august 2017 har Fylkesmannen i Vestfold gitt medhold i alle ferdigbehandlede klager. Det betyr at skolene har brutt loven i disse sakene.

DEL

MeningerNylig kunne vi lese om en ung jente som får livet ødelagt gjennom nettmobbing og sosial utstøting på skolen. For noen år siden var jeg også en fortvilet mamma som så at datteren min visnet av mobbing. Her er noen råd til foreldre i samme situasjon.

De siste ti årene har jeg gitt råd til familier og holdt foredrag om hvordan vi kan bekjempe mobbing. En rød tråd i saker som ikke løses er at skolen bagatelliserer og benekter ansvar. Kanskje kan min erfaring og kunnskap være nyttig for deg som er usikker på hvordan du går frem for å få hjelp.

Skolens ansvar

Mange skoler opererer med snevre mobbebegrep som ikke omfatter skjult mobbing. Å bli sosialt utstøtt over tid er en stor belastning med risiko for alvorlige senskader. Fenomenet kalles ofte jentemobbing, men rammer like ofte gutter, de sier bare ikke fra. Ifølge en undersøkelse gjort av Uni Research, lider nærmere 70% av guttene i stillhet. Ifølge forskning er nesten all nettmobbing en videreføring av det sosiale miljøet der barn og ungdom fysisk møtes. Derfor har skolen et viktig ansvar for å forebygge og stoppe dette.    

Det viktigste du kan gjøre er å bruke den nye mobbeloven som beskriver elevers rett til et trygt og godt læringsmiljø. Den heter Opplæringsloven §9a3, og skal sikre at alle blir tatt på alvor når de sier fra om mobbing. Merk deg at det er elevens egen opplevelse av hvordan han/hun har det som er avgjørende, ikke hva skolen måtte mene, tro eller påstå. Det er rektors lederansvar å sørge for at barnet ditt har det trygt og godt på skolen. Kommunen som arbeidsgiver har ansvaret for at rektor tar dette på alvor. Alle ansatte på skolen og SFO skal følge med, undersøke, gripe inn, sette inn tiltak, varsle og dokumentere i mobbesaker.

Be om en aktivitetsplan

Ta skriftlig kontakt med skolen og beskriv saklig hva som har skjedd og når, hvordan barnet ditt har det og hvorfor du er bekymret. Be om at skolen lager en aktivitetsplan som beskriver tiltakene de vil iverksette, målene med dem og hvor lenge de skal virke før de evalueres. Barnet ditt har krav på å bli hørt i denne prosessen. Skolen skal ikke bare sette inn tiltak mot ditt barn, men også mot mobber og elevgruppen som helhet. Det er en av lærdommene fra mobbedommene de siste årene. Det er viktig at all kontakt med skolen er skriftlig helt fra starten, da løses gjerne saken raskere. Be om referat fra møter, og send alltid mail som oppsummerer telefonsamtaler. Hvis saken drar ut vil begge parter trenge god dokumentasjon av prosessen.

Klag til Fylkesmannen

Skolen har en ukes frist på å lage en aktivitetsplan. Gjør de ikke det, kan du klage til Fylkesmannen i Vestfold, som skal hjelpe deg videre i saken og sørge for at skolen lager en aktivitetsplan. Hvis tiltakene ikke virker, skal skolen gjør nye tiltak helt til barnet ditt opplever å ha et godt skolemiljø. Vær tydelig på at du ønsker forskningsbaserte tiltak som virker godt mot mobbing. Mange skoler bruker tiltak som har null effekt eller gjør situasjonen verre, slik vi opplevde. Skolen skal innhente kompetanse på tiltak som virker hvis de ikke har dette. Utdanningsdirektoratet har nylig lansert en nettside med gode tips og råd, og Mobbeombudet i Vestfold kan også bistå. Hvis du ikke er fornøyd med hjelpen fra Fylkesmannen, kan du klage saken inn til Utdanningsdirektoratet. I Vestfold har en familie gjort dette, og fått medhold. For oss ble det et godt valg å bytte skole, og mange andre erfarer også det. Vurder dette hvis barnet ditt får det verre. Du har fortsatt krav på at klagesaken behandles ferdig hos Fylkesmannen.

Medhold i alle klager

Siden loven kom 1. august 2017 har Fylkesmannen i Vestfold gitt medhold i alle ferdigbehandlede klager. Det betyr at skolene har brutt loven i disse sakene. På landsbasis bryter skolene loven i 4 av 5 saker. Vi trenger mer kunnskap om hvor lang tid det tar å få hjelp, og om barn som får medhold opplever å få det bedre. Jeg oppfordrer foreldre til å bruke klagemuligheten, slik at vi finner ut om loven virker.

Kommunepolitikerne har ansvar for lovbruddene, og dere må sørge for at skolene har forskningsbasert kompetanse slik at de blir i stand til å bekjempe mobbing i samarbeid med elever og foreldre. Bare slik kan barna våre komme noenlunde helskinnet gjennom tretten års lovpålagt skolegang.

For mobbing er verken mystisk eller uløselig, men fullt mulig å stoppe hvis de voksne bare VIL.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags