Vi vil  ta på alvor og ønske velkommen en diskusjon om en paragraf mennesker opplever diskriminerende, og det er dumt at Arbeiderpartiet ikke tar den debatten på alvor. 

Å innskrenke kvinners rett til selvbestemt abort er både frihetsberøvende og farlig. Frihetsberøvende fordi kvinners rett til å bestemme over egen kropp alltid skal være bærebjelken i abortloven. Farlig fordi en begrensing vil føre til flere skamfulle og undertrykkende «#8221; strikkepinneaborter».

I 40 år har kvinners rett til selvbestemt abort frem til tolvte uke ligget fast, og med mindre denne retten utvides kommer selvbestemmelsesretten i tolvte uke til å ligge fast i 40 år til. For det er ikke kvinners rett til selvbestemt abort denne debatten handler om.

Alvorlige sykdommer?

Debatten handler om de seks til ni ukene etter tolvte uke. Da spørsmålet om en kvinne kan ta abort eller ikke skal avgjøres av en nemnd, etter kriterier som er fastsatt i loven.

Den handler om hvordan vi nå og i fremtiden skal tolke ordet «alvorlige sykdommer»#8221; i abortloven § 2C. Det handler om hvordan vi skal la teknologien avgjøre vårt menneskesyn, og hvilke egenskaper og mennesker abort skal gi mulighet for å fjerne.

Debatten handler om vi skal la kriterier ved fosteret alene, som for eksempel Downs syndrom eller leppe- og ganespalte, være nok til å ta abort, eller om det skal kreves noe mer enn at fosteret ikke er «perfekt». Om vi skal gi mennesker med funksjonshemninger svakere rettsvern enn andre.

Ny teknologi endrer mulighetene

Det er et faktum at den teknologiske utviklingen siden 1978 har gjort det mulig å oppdage egenskaper ved et barn som ikke var mulig tidligere. Abortloven blir endret mens vi sitter og ser på, og likevel har man aldri tatt diskusjonen om det er slik man mener det burde være.

Man kan gjerne mene at kvinners rettigheter etter tolvte uke skal være som i dag, et syn jeg langt på vei kan være enig i. Men debatten om endringer i abortloven handler ikke bare om kvinner, men også om likestilling og likeverdet til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Jeg personlig mener det er samfunnets, og ikke hver enkelt kvinnes ansvar, å ivareta mangfoldet i samfunnet. Men abortloven tåler debatt, og det er et viktig prinsipp at vi ikke bør ha lover i Norge som gjør at noen mennesker anses som mer eller mindre verdifulle enn andre.