Da den blåblå regjeringen tiltrådte i 2013 ønsket regjeringen å innføre en henvisningsnekt hvor din fastlege kan nekte deg henvisning til abort. 40 år tidligere hadde modige kvinner gått i tog og stått på barrikadene for å sikre selvbestemt abort – nå skulle retten innskrenkes. Dette sa norske kvinner og feminister klart nei til, og vant.

Nå har regjeringen sittet i fem år, og nå har Erna Solberg igjen forhandlet seg ut i en usikkerhet om abortloven og kvinners rettigheter. Igjen er ønsket å innskrenke muligheten for kvinner til å bestemme over sin egen kropp. Erna sier at endringen ikke vil føre til færre aborter, mens Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier at aborttallene må ned. Samtidig beskylder Erna Arbeiderpartiet for å trekke et kort når vi sier klart ifra om at endring i abortloven er uaktuelt.

Kjenner ikke konsekvensene

Erna foreslår å endre ordlyden i paragraf 2c, og bruker dermed kvinners rettigheter som et forhandlingskort. Problemet er at ingen vet hva konsekvensene ved endringen vil være. Erna nekter å svare de mange sterke kvinnene som har stått fram og fortalt sine vonde historier, og alle andre kvinner.

Ropstad uttaler til NRK at han forventer at alle de borgerlige partiene stemmer for denne endringen. Dermed kommer alle borgerlige representanter til å måtte stemme for å innskrenke rettighetene til kvinner i Norge. De blir tvunget til å stemme for en endring i det Høyre kaller «downsparagrafen», men som omfatter så uendelig mye mer enn antall kromosomer.

Jeg synes diskusjonen om abort er utrolig vanskelig, og det er mange etiske spørsmål knyttet til diskusjonen. Derfor mener jeg kvinner selv skal få komme fram til svarene som er rett for dem selv. Kvinnene skal få bestemme, ikke nemndene. Så la oss børste støv av våre gamle paroler og la oss ta til gatene igjen, søstre!