For 40 år siden var ikke velferdssamfunnet vårt godt nok, og at gravide kvinner den gang kanskje hadde reelle behov for å avbryte et svangerskap er mer forståelig enn det er i dagens velferdssamfunn. I dag har alle mødre rettigheter hos Nav til å få økonomisk støtte, og omsorgsetaten i kommunene kan gi praktisk hjelp. Vi har barnehage og skolefritidsordning. Vi har også en god fosterhjemsordning, hvis en mor, eller ett foreldrepar, absolutt ikke orker å ta seg av en baby eller et barn. 

Hvorfor skriver jeg dette? Jo, fordi mange unge skriver i kommentarfelt på sosiale medier at «hva om de ikke vil avbryte sin karriere», «kanskje de vil oppleve mer før de får barn», «tiden er ikke den rette» osv. osv. Alt handler om hva de selv vil! Hva de selv har lyst til. Men sånn er ikke livet! Man kan ikke alltid styre det opp som man vil!

LES OGSÅ: Hold verdisynet ditt unna min fødselskanal

I dag er det svært mange kvinner som må få kunstig befruktning fordi de sliter med å bli gravide. Kanskje har de ventet for lenge med å få barn, brukt hormonpreparater for lenge eller kanskje de har tatt en abort som har gjort det vanskelig å bli gravid. Informerer helsepersonell om dette? Det er ikke sikkert! Leger unnlater svært ofte å informere om bivirkningene ved å bruke hormonpreparater. Dette kan jeg påstå fordi jeg ofte spør jenter/kvinner om dette har blitt snakket om hos legen som foreskrev resepten.

Det er viktig at unge kvinner forstår at det ikke bare er å velge bort barn eller velge når de skal få barn, selv om de har vært vant til å skalte og valte stort sett hele livet sitt!

LES OGSÅ: En sterk abortlov tåler debatt

Glemmer hva det handler om!

Lørdag skal mange også gå i tog, med plakater som sier «ikke rør abortloven!", «min livmor», «min fødselskanal» og verre er. Det som også er skremmende er alle kommentarene på sosiale mediene, og innlegg fra unge kvinner, som skriker ut i sinne over at deres rett til selvbestemt abort kan bli innskrenket.

Det virker som om de skal bli fratatt det kjæreste de har! Men det de egentlig skriker om er at muligheten til å avslutte et påbegynt liv kan bli tatt fra dem. Det aller kjæreste vi har skal kunne fjernes hvis kvinnen selv ønsker det. De vil ikke miste retten til å kunne terminere sitt eget fremtidige barns liv, hvor vondt det enn høres ut.

I dag har vi prevensjon i alle mulige former. Vi har graviditetstester som viser graviditet før neste menstruasjon, og disse er lett tilgjengelige. Det skal ikke være nødvendig å utføre abort så sent som frem til uke 12. Tvillingabort bør forbys! Norge er det eneste landet i verden som har tvillingabort, altså fjerne det ene fosteret.

Det kan virke som om kvinner glemmer hva saken omhandler!

LES OGSÅ: La oss ta til gatene igjen, søstre!

Skremmende

De snakker om å ta fra kvinner rett til å «bestemme over egen kropp», som var hovedpoenget til rødstrømpene som skrek om abort for 40 år siden. Men så har vi kommet så langt i utviklingen at vi kan klart og tydelig se et lite menneske inne i livmoren til en kvinne ved hjelp av ultralyd. Hvem bestemmer over dette lille individet? Dette livet som kunne blitt til noe stort! Det er som sagt 40 år siden abortloven kom, og det er nå på tide at fosterets rettigheter blir satt i fokus!

Jeg er klar over at debatten i disse dager handler om deler av en paragraf i loven, men når mange kvinner skriver det samme som de skriver når det er snakk om abort, er det på tide at noen tar opp temaet fosterets rettigheter!

LES OGSÅ: Din kropp, ikke Ernas forhandlingskort

Når barnet er født, eller etter tolvte svangerskapsuke, er det ikke lov til å skade fosteret/barnet uten at politi og/eller barnevern griper inn, men før tolvte svangerskapsuke har du full rett til å avbryte det påbegynte liv. En mor skal være den som beskytter et foster/barn aller sterkest, og at det er disse som roper høyest i debattene som omhandler abort er skremmende!

Det er absolutt viktig at unge kvinner, og menn, får mer seksualopplæring tidlig i skolen. Det beste for alle parter er at aborttallene går ytterligere ned, og at holdningene i samfunnet endres. Et foster er ikke kun «en klump med celler»! Denne påstanden er faktafeil!