Andebu som nordre Sandefjord

Av
DEL

LeserbrevEtter en god prosess valgte tidligere Andebu kommune å gå inn i «Nye Sandefjord» kommune sammen med Stokke. 1. januar 2017 så den nye kommunen dagens lys – som den aller første kommunesammenslutningen etter Solbergregjeringens helt nødvendige reform.
Der er nok noen som fremdeles mener at Andebu hadde klart seg aldeles utmerket som egen kommune, men vi i Høyre mente tidlig at en sammenslutning ville være det beste for Andebu på sikt. Senere innbyggerundersøkelser har slått fast at det store flertall er enig med oss i dette. Etter drøye 2,5 år er det tid for å reflektere litt og se på hva som er kommet ut av sammenslåingen så langt, sett fra innbyggerne i Andebu sitt ståsted.

Og det er ikke lite! La oss vise noen eksempler:
Biblioteket i Andebu har økt sin åpningstid med hele 22 timer i uken. Samtidig har det fått et digitalt løft, slik at man kan få tilgang med kort fra 07:00 – 23:00.
Fiber/bredbånd i Vestre Andebu og Høyjord er i ferd med å bli en realitet for mange. Det er en privat aktør som står for utbyggingen, og finansieringen er det i hovedsak abonnentene som må ta. Men et betydelig bidrag fra kommunen gjorde at det bl.a. ble lagt fiber helt frem til Vidaråsen Landsby.
Asfaltering for ca. 10 millioner er foretatt i Andebu (en mindre del av denne summen gikk til Stokke). Høyjord skole er påkostet og vedlikeholdt for ca. 8 millioner kroner. Kodal skole er fullfinansiert med flerbrukshall. Vi ser i disse dager skolen og hallen reise seg. Dette er kostnadsberegnet til nærmere 160 millioner, og byggingen ville vært svært utfordrende å få realisert i gamle Andebu kommune.

Det er innvilget millionbeløp til Herredshuset i Andebu for å få i gang aktivitet. Møylandsenteret står nå ferdig. Både utseendemessig og beliggenheten er vi i Høyre svært fornøyd med. Det meste av dette hadde fått finansiering i Andebu kommune, men det manglet noe på fullfinansieringen. Det sørget nye Sandefjord for.
Kjørkåsen er tatt ut av reguleringsplanen mht. boligbygging. Saken engasjerte mange av innbyggerne i Andebu. I rammeavtalen for innspill til neste års budsjett er det foreslått ytterligere midler til fiber/bredbånd i Andebu. Det er også foreslått nytt sprinklingsanlegg i Kodal kirke. Et flertall i kommunestyret sto bak disse forslagene i rammesaken, og det forventes at de blir ført inn i rådmannens budsjettforslag for 2020.

Dette er bare noe av det som direkte har hatt følger for Andebus innbyggere. Selvfølgelig kan det tenkes at en del ville blitt realisert i Andebu kommune også, men det viser i alle fall at Andebu har store fordeler ved å være del av en større kommune, og ikke blitt en utkant i Sandefjord.
Så skal det legges til at det har vært bred og tverrpolitisk enighet om en del av det som her er nevnt, mens andre prosjekter er løftet fram av «posisjonen» (Høyre, FrP, KrF og Sp). Dette gjelder bl.a. det siste punktet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags