Høyre vil være med å bidra til det Grønne skifte!

Av
DEL

LeserbrevDet er bra at Høyres Frank Pedersen skriver i sin kommentar i Tb.no at vi er tverrpolitiske «vaktbikkjer» for klimaspørsmål.

Arbeiderpartiet har vært en sterk pådriver i dette arbeidet, at også posisjon nå ser at det er nødvendig at det grønne skiftet må utføres lokalt er bra.

Kommunes utvalg for næring og samfunnsutvikling har arbeidet med klimaplanen siden 2016. I bystyret i 2018 vedtok vi en nyrevidert kommunedelplan for Klima og energi. Vår visjon er at kommunen skal være ledende i klimaarbeidet, grønn, ren og bærekraftig.

Arbeiderpartiet har flere ganger fremmet forslag om miljøsertifisering av kommunen som virksomheter uten å få støtte fra posisjon, det er for ressurskrevende har svaret vært. Skal vi få til et grønt skifte må vi politikere motivere ansatte og ledere slik at vi når våre mål i klimaarbeidet.

Arbeiderpartiet vil på grunn av kommunes omdømme igjen etterspørre om vi selv skal miljøsertifiseres. Vi må vise at vi går foran, og at det nytter. Vi mener kommunen som byggherre må miljøsertifisere sine egne byggeprosesser, som f.eks. det nye sykehjem på Hogsnes.

I denne perioden har Arbeiderpartiet i samarbeid med MDG i utvalget for bygg og areal vært pådrivere til at utbyggere anlegger grønne tak for å håndtere fremtidig overvann pga. klimaendringer.

Politikere i kommunen må få en innsikt i hva begrepet blågrønn miljøpolitikk innebærer.

Etter Plan og bygningslovens er vi forpliktet til klimatilpasning. Utbyggerne bygger for fremtiden som blir villere, våtere og varmere.

Kommunen selv skal bruke millioner i byen på overvannshåndtering, og hvorfor skal vi ikke be utbyggere å gjøre det samme.

Vi har en lang vei å gå for å nå målet innen 2030 å slippe ut 40 % mindre klimagasser enn i 1990, og karbonnøytral i 2050. I 2030 skal stasjonær energibruk i bygg og anlegg redusert med 20 % sammenlignet med 1990.

Frank Pedersen skiver i sin kommentar «For å sikre denne «vaktposten» foreslo Høyre i bystyret før jul å nedsette et tverrpolitisk klimapanel.» Gledelig stemte samtlige av bystyrets medlemmer sammen med oss. Med dette sikrer vi at tiltak følges opp og at det blir søkelys på videre arbeid med klima-, miljø- og energiplanen.»

Det er bra at vi nå endelig er et samlet bystyre som vil bidra til det grønne skifte for å møte klimaendringen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags