Få er enige i alt et parti står for

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Stortingsvalget nærmer seg og mange lurer på hvilket parti de skal stemme på. For mange kan dette være et vanskelig valg, for de færreste er enige i alt et parti står for.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Norge er vi imidlertid veldig heldige, og de fleste har det relativt bra uavhengig av hvem som styrer landet. I veldig mange saker er det bred politisk enighet, og vi har tradisjon for å inngå kompromisser og forlik. Det er allikevel av stor betydning hvem som styrer landet, for dagens regjering og opposisjonen vil på flere områder utvikle landet i ulike retninger. Jeg vil her belyse noen sider ved Arbeiderpartiets politikk og begrunne hvorfor det et mitt valg.

Hvordan felleskapets penger blir brukt er vesentlig for samfunnsutviklingen. Vi er for å bruke mer penger på barnehager, skoler og eldreomsorg. Selv om de fleste er for reduserte utgifter vil vi prioritere velferdsgoder, fremfor reduserte skatter til de som har mye fra før.

Vi mener at gode offentlige tjenester over tid blir billigst og gir mest forutsigbarhet. Mange private aktører utfører tjenester på utmerkede måter, men vi ønsker ikke en ytterlige privatisering av tjenester som barnevern, skoler og eldreomsorg. Vi er imot salg av våre felles verdier, som skog, jernbane, strøm og vann.

Vi mener at sikre arbeidsplasser er avgjørende for at innbyggerne skal ha gode liv. Midler må brukes målrettet for å bidra til flest mulig arbeidsplasser i hele landet. Vi ønsker også at flest mulig skal få faste ansettelser og er imot en svekking av sykelønnsordningen. Vi er mer glad i søndagsfri enn i søndagshandel.

I skolen er vi opptatt av flere lærere per elev. Det vil vi sikre gjennom å frigjøre mer av lærenes tid til undervisning, samtidig som vi vil ansette flere lærere. Vi er skeptisk til den økte byråkratiseringen som mer testing, kartlegging og konkurranse mellom skolene medfører. Vi ønsker en mer helhetlig skoledag, der SFO-tiden med lekser og fysisk aktivitets blir en integrert del av skoledagen. Vi tror ikke karakterer i barneskolen gir en bedre skole.

I eldreomsorgen må vi ta på alvor at veldig mange eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig. Vi må ha nok sykehjemsplasser, men vi må også ha flere bemannede omsorgsboliger og nok fagpersoner.

Blant andre ting jeg er opptatt av, vil jeg neve at vi er positive til å utvide pappaenes muligheter til å være hjemme med barna, imot alle svekkelser av abortloven, opptatt av å holde marka og strandsonen tilgjengelig for alle og for økte bevillingene til Forsvaret. Vi vil aktivt støtte kulturlivet og jobbe for en grønnere utvikling med levende landbruk over hele landet. Jeg forventer også at politiske ledere går foran som gode eksempler, virker samlende og omtaler andre mennesker med respekt.

Samlet mener jeg at Arbeiderpartiet best ivaretar de tingene jeg er opptatt av. Jeg oppfordrer også alle andre til å finne ut hvilket parti de er mest enig i og til å bruke stemmeretten. Høy valgdeltagelse er viktig for demokratiet.

Are Karlsen

Ordfører

Horten

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken