Ordningen for aupair bør fortsatt gjelde, men myndighetene må etablere en ordning som følger opp kontraktene mot vertsfamiliene. Det er altfor mange familien som misbruker aupairen sin med stort antall timer pr uke.

Jeg kan bekrefte at det er mange som blir utnyttet, en hverdag tettpakket med arbeid for mange. Arbeid tidlig og sent.

Det er også mange, som har en superfamilie og er rike på opplevelser etter endt opphold.