Tønsberg kommune må være en anstendig arbeidsgiver

ANSTENDIGHET: «Vi trenger en heltidskultur av hensyn til både brukere og ansatte», skriver Anne Rygh Pedersen.

ANSTENDIGHET: «Vi trenger en heltidskultur av hensyn til både brukere og ansatte», skriver Anne Rygh Pedersen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevKommunen er en stor arbeidsgiver. Når vi går til valg til høsten, må arbeidsgiverperspektivet ha en sentral plassering i det vi politikere gjør. Vi trenger å bli mer rause og inkluderende. Vi trenger å bygge sterkere fellesskap. Vi trenger de gode tiltakene for å minske, hindre og bremse de økende forskjellene i kommunen vår.

Ungdommene våre som utdanner seg innenfor helsefagområdet skal ikke avspises med 20 % - stillinger. Det er ingen som tar en flerårig utdanning for å jobbe deltid. Heltid skal være en rettighet i Tønsberg - og deltid en mulighet.

Vi går helt konkret til verks. På vårt nye sykehjem på Hogsnes, som vi er tydelige på at kommunen skal drive, skal det bemannes med fast ansatt helsepersonell i hele stillinger. Dette gjør vi av hensyn til de ansatte som får forutsigbarhet for ei lønn å leve av, og av hensyn til beboere og pårørende som får en tjeneste med bedre kvalitet og færre personer å forholde seg til i det som er faktisk er deres hjem. Gradvis vil vi jobbe oss fram til heltid også i de andre virksomhetene i kommunen.

ARTIKKELFORFATTER: Anne Rygh Pedersen

ARTIKKELFORFATTER: Anne Rygh Pedersen

Heltidskulturen vi vil innføre vil være det beste forebyggende tiltaket for at de flotte folka vi har ansatt på helsefagområdet ikke sliter seg ut på «jakt» etter vakter for å få hjulene til å gå rundt. Det vil forebygge sykemeldinger og tidlig arbeidsuførhet. Vi vil få til dette i et tett samarbeid med Fagforbundet og de andre organisasjonene i arbeidslivet.

Vi vil også at kommunen skal bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver de fellesskapsverdier samfunnet vårt er bygget på.

Nye Tønsberg skal i nær fremtid bygge nye sykehjem, ikke bare på Hogsnes men også på Olsgård. Her er det viktig at kommunen stiller krav til entreprenører og leverandører om anstendighet og ryddige forhold.

Det haster med å få til et anbudssystem som styrker fagkompetansen og lærlingordningen, hindrer sosial dumping og kriminell atferd.

Kommunen vil her ha et ansvar som stor byggherre og kjøper av varer og tjenester og må være i front mot sosial dumping og svart økonomi.

Det bør være kontraktsbestemmelser som skjerper kravene ved utlysning av offentlige anbud innenfor bygg- og anleggskontrakter samt kontrakter innenfor kjøp av varer og tjenester der det er relevant.

Oslomodellen, som etter hvert er blitt et kjent begrep, er utviklet sammen med partene i arbeidslivet. Modellen vil sørge for rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører, som er kvalitetsbevisste og tar samfunnsansvaret sitt på alvor.

Oslomodellen er enkel og inneholder 9 punkter med krav til tilbyder som er et viktig verktøy for å ivareta dette viktige området. Kravene må følges opp under byggeprosessen av kommunens ansatte.

Dette må på plass så raskt som mulig.

Politikk er å ville! Det gjelder også på arbeidsgiverområdet. Når vi ser hva de rødgrønne har fått til i Skien og i Oslo på dette feltet, så betyr det noe hvem som har ansvaret for denne viktige delen av politikken. I Tønsberg vil vi fra Arbeiderpartiet gjøre en jobb på dette feltet – og det trengs. Og det haster. Vi skal gjøre det i samarbeid med partier som vil i samme retning som oss, og sammen med våre gode venner i fagbevegelsen. Fordi vi trenger mer og sterkere fellesskap.

God 1. mai!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags