Vi trenger kraftige tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Lav lønn, farlige arbeidsforhold og lange arbeidsdager er sentrale stikkord for sosial dumping. Ofte henger dårlige lønns- og arbeidsvilkår sammen med svart arbeid og organisert kriminalitet. Denne arbeidslivskriminaliteten rammer ikke bare de ansatte i de kriminelle selskapene, men innebærer også at de firmaene som har ordnede arbeidsvilkår risikerer å bli utkonkurrert.

DEL

Leserbrev 

Skattedirektoratet anslår at denne arbeidslivskriminaliteten koster oss opp mot 60 milliarder i året i manglende innbetaling av skatt og avgifter. I tillegg kommer virkningene som kriminaliteten har på de lovlige virksomhetene som sliter med å konkurrere.

Skal vi få bukt med arbeidslivskriminaliteten og svart arbeid, må vi øke risikoen for å bli tatt, både blant dem som kjøper og selger svarte tjenester. Her har Vestfold kommet svært langt innenfor bygg-sektoren. Det skyldes ikke minst engasjementet til Fellesforbundet. Leder av forbundets Vestfold-avdeling, Rolf Geir Hillestad,  sender i dag tips om svart arbeid og annen kriminalitet videre til politi, skattemyndigheter og arbeidstilsyn som følger opp svært raskt. Det har ført til at det ifølge Hillestad er blitt avsagt dommer på i alt 24 års fengsel for arbeidslivskriminalitet i Vestfold bare hittil i år.

Gjennom prosjektet Medbyggerne har byggmesterlauget blitt engasjert. Jonas Gahr Støre kunne unngått å bidra til svart arbeid om han hadde bodd i Vestfold og forlangt at bedriften han bestilte tjenester fra var en Medbygger-bedrift. Hvis du ser merket Medbyggerne så kan du stole på at det er ordnede arbeidsvilkår i bedriften.  De aller fleste kommunene i Vestfold har innført den såkalte telemarksmodellen mot sosial dumping som fagbevegelsen og SV har ivret for. Bare Tønsberg står igjen.

Men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene: Arbeidet må forsterkes, andre fylker må arbeide like godt med dette som Vestfold, og det må omfatte mer enn byggebransjen: Ikke minst den bransjen der flest østeuropeiske kvinner jobber – renholdsbransjen.

Skyldes det manglende fokuset på renholdsbransjen at det stort sett er kvinner som arbeider der? At de østeuropeiske kvinnene i liten grad utkonkurrerer norske arbeidstakere? Mens 0,4 prosent av norske innbyggere er ansatt i renholdsbransjen, er 18 prosent av østeuropeiske kvinner i Norge i jobb her, til tross for at nesten 40 prosent av dem har universitetsutdanning.

I rengjøringsbransjen er det mange selskaper med lurvete arbeidsforhold. I tillegg er det mange som jobber svart. Skattemyndighetene mener at rundt 50 prosent av privat vask er svart. Sjansen for å bli tatt i å bruke svart vaskehjelp er foreløpig altfor liten. Skattevesenet har innført en helt enkel løsning for å betale skatt, så det er ikke er noen grunn til å bli kriminell. Det er også innført en allmenngjort tariffavtale for rengjøringstjenester som gjør det kriminelt å betale mindre enn 177 kr i timen.

Vi trenger politiske tiltak mot arbeidslivskriminalitet.  Et ordnet arbeidsliv med faste ansatte med hele stillinger, høy grad av organisering er viktige tiltak. SV vil også ha et forbud mot bemanningsbyråer. Politi, skattevesen og Arbeidstilsynet må ha bemanning nok og tilstrekkelig kompetanse. I tillegg må de ha systemer for å samarbeide og ta på alvor tips fra publikum. Slik kan det bli risikabelt å tilby og å bruke svarte tjenester.

Fra SVs side er det viktig å understreke at vi ikke sier nei til arbeidsinnvandring, men vi krever lønninger som er til å leve av for folk som skal bo og leve i Norge. Det motsatte er sosial dumping. Norge er ikke tjent med å ha en permanent underklasse av østeuropeiske arbeidstakere som vi nå er i ferd med å få. Det er en gruppe mennesker som i ti år ikke har hatt reallønnsutvikling i Norge. Det er urettferdig og usosialt. Det hindrer omstilling i Norge ved at man kan kompensere for effektivisering med billig arbeidskraft. Det ødelegger for andre firmaer som vil jobbe lovlig og tilby gode arbeidsvilkår.

Lars Egeland

Stortingskandidat for SV i Vestfold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags