Det finnes nå 2.400 ubesatte stillinger, men kompetansen mangler

ANNEN KOMPETANSE: Nav-direktør Terje Tønnessen i Vestfold og Telemark kunne skaffet jobb til 2400 flere arbeidstakere om de hadde hatt riktig kompetanse.

ANNEN KOMPETANSE: Nav-direktør Terje Tønnessen i Vestfold og Telemark kunne skaffet jobb til 2400 flere arbeidstakere om de hadde hatt riktig kompetanse. Foto:

Av

Ikke bare tenke, men handle.

DEL

Meninger1.940 unge under 30 år var i mars registrert som helt ledige i Vestfold og Telemark, og tendensen er stigende. Som samfunn kan vi ikke sitte stille og se at de som skal skape fremtiden står utenfor skole og arbeidsliv, med de ulempene dette medfører for hver enkelt, økonomisk og sosialt.

For å lykkes med å bryte sirkelen, må vi tørre å tenke annerledes og satse på kompetanseheving og innovasjon.

Jobber finnes – kompetansen mangler

Hvert år tar Nav Vestfold og Telemark pulsen på arbeidsmarkedet i sin bedriftsundersøkelse. Svarene vi har fått de siste årene gir oss grunn til å være forsiktige optimister, dersom utdannelsesinstitusjonene, politikere, Nav, helsesektoren og næringslivet jobber langsiktig, og samtidig med de rette tiltakene.

Tilbakemeldingene fra næringslivet og virksomhetene i Vestfold og Telemark er at det nå finnes 2.400 ubesatte stillinger. Årsaken til at de ikke er besatt, er at kompetansen mangler, spesielt innen yrkesfag. Det finnes ingen rask løsning på dette. Men ved at unge som har anlegg for disse fagene satser på en utdannelse innenfor for eksempel helsefag, bygg- og anleggsbransjen eller mekaniske fag, vil bildet om noen år kunne se annerledes ut. Og det bør det!

Idéutvikling

Arbeidslivet vil kreve mer kompetanse og utdannelse fremover. Via talenthusene og ungdomsteamene i Vestfold og Telemark jobber Nav kontinuerlig med å motivere de unge til å ta riktige valg i riktig retning – hvor det i fremtiden finnes arbeid. Unge voksne inspireres også til å utvikle og realisere egne ideer, enten internt i bedriften de etter hvert får jobb i eller i egen virksomhet.

Det er ikke alle som ta utdannelse, men de fleste må ha en plattform for det. Mange går med en gründer i magen og har ambisjoner om å skape sin egen arbeidsplass, noe som også kan få ringvirkninger for andre.

Tenke utenfor boksen

I forrige uke var rundt 70 unge arbeidssøkende samlet på Idéworkshop i Porsgrunn. Workshopen er en samling i regi av Nav Vestfold og Telemark, der unge og næringsliv møtes for å inspirere til å tenke mer utradisjonelt og utenfor boksen. Deltagerne fikk reelle oppdrag fra næringslivet som skal de skulle være med på å løse.

Det var imponerende å se kreativiteten som deltagerne viste på den relativt korte tiden, og tilbakemeldingene fra bedriftene som deltok tyder på at det var mye de kunne ta med seg videre i egen bedrift/virksomhet.

Vi erkjenner at vi har et arbeidsliv i vår region som ikke skaper nok nye, arbeidsplasser. Det hjelper ikke de unge bare å ha utdannelse, eller skaffe seg kompetanse, dersom det er ikke er noen arbeidsplasser og gå til. Mye av fremtiden vil være at unge må være med på å skape en del av disse arbeidsplassene selv - i eksisterende bedrifter og næringer, eller nye.

Back to School

Mange unge dropper ut av videregående skole. Forskning utført av Institutt for samfunnsforskning viser at mange får seg jobb etter hvert, men risikoen for å miste jobben er større enn om du har fullført utdannelsen.

Talenthuset i Nav Midt-Telemark har nylig gjennomført et prosjekt for unge med ulike bistandsbehov, og uten fullført studiekompetanse. Ved å tilrettelegge undervisningen individuelt, besto de fleste som deltok i prosjektet «Back to School» eksamen med gode karakterer.

De unge som ikke kommer inn i arbeidslivet og som mangler utdanning, trenger all den hjelp vi samla kan tilby fra skole og vi andre støttespillere. Behovet for faglært arbeidskraft og mennesker med høyere utdanning, er til de grader tilstede nå og fremover.

Det er aldri for sent å sette seg tilbake på skolebenken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags