Tønsbergs Blad har den siste uken fokusert på å synliggjøre de unge som flytter til Tønsberg-regionen. I den anledning er det Tønsberg Næringsforening sin interesse og oppgave å se på jobbmulighetene for dem som flytter til vår region.

Pulserende Kystperle, regionens omdømmeprosjekt, stilte spørsmål om vi har plass til flere. Vi er enige om at det har vi.

Først til fakta om arbeidsplasser og arbeidsplassvekst i vår region (målt mot resten av landet): Re har i perioden fra 2000 – 2016 hatt en betydelig økning i antall arbeidsplasser i privat sektor og en moderat økning i offentlige arbeidsplasser.

For Tønsberg sin del har det vært økning i offentlige arbeidsplasser, mens det har vært en nedgang i private arbeidsplasser. Felles for begge kommunene er høy arbeidsledighet blant unge og at verdiskapingen i enkelte bransjer er lav. I motsetning til andre deler av landet har vi i mindre grad vært utsatt for de konjunktursvingningene som kom i oljesektoren.

Les også

Stasjonen ut av sentrum? Se på Nøtterøy-alternativet på nytt

 

Flere gründerhus

Hva finnes det for muligheter for de som flytter hit?

Nye arbeidsplasser skapes gjennom nyetableringer og vekst i hos eksiterende aktører.

Det er mange og gode krefter som jobber for at Tønsberg regionen skal være et lukrativt sted og starte og drive næring i. Vi har flere spennende miljøer innenfor innovasjon og gründerbedrifter; Gründerhuset Hi5, Start i Vestfold, Silicia og Universitet i SørØst Norge.

 

Befolkningsvekst

Vi har en region med positiv befolkningsvekst som gir høy byggeaktivitet som igjen gir gode muligheter for jobb innenfor bygg og anlegg. Sammen med Re og Færder er Tønsberg ledende i landet innenfor næringsmiddelindustrien. Vi har ledende aktører innen sikkerhet og trygghet, og vi har sterke miljøer innen bank/finans, jus, eiendom og markedsføring. Vi har mange som jobber innenfor handel og transport.

Sykehuset i Vestfold er ledende innenfor enkelte fagfelt og er en stor og viktig arbeidsplass for mange som bor i regionen, og også for de som pendler inn. Tønsberg har en arbeidsplassdekning på ca 130 %, det gir oss et bilde av at vi har mange arbeidsplasser også til de som ikke bor her.

Tønsberg regionen har en høy tetthet av Gasellebedrifter. Når vi vet at Gasellebedrifter leverer godkjente regnskaper, har doblet omsetningen de siste fire årene, har et positivt driftsresultat og har en positiv vekst, lover dette godt. Over halvparten av alle nye arbeidsplasser skapes av Gasellebedrifter, gode nyheter for de som ønsker å flytte hit.

Vi ønsker flere velkommen

Går vi inn på Finn.no finner vi 112 ledige stillinger i Færder, Tønsberg og Re. Dette er ledige stillinger innenfor de fleste bransjer og med ulike utdannings – og kompetansekrav. Dette gir oss et innblikk i arbeidsmarkedet og at det finnes flere muligheter.

Tønsberg Næringsforening er opptatt av å skape nettverk slik at aktører i næringslivet finner hverandre og gjennom våre arenaer skapes det relasjoner og kompetanseheving. Vi tror at samarbeid er bra for næringsutvikling og vekst. Vi har frokostmøter, nettverk for unge ledere, mentorordning, Quo Vadis og sosiale samlinger. På våre arenaer møtes næringslivet, offentlig sektor, kommune og fylkesadministrasjon og politikerne.

Så tilbake til spørsmålet i overskriften; er Tønsberg regionen stedet der arbeidsfremtiden skapes? Ja, det tror vi. Sammen skal vi sette fokus på å øke innsatsen for vekst i det private næringslivet slik at vi kan videreutvikle og trygge velferdssamfunnet vårt. Vi trives godt her og ønsker flere velkommen.