Gå til sidens hovedinnhold

Nav-sjefen i Tønsberg: Det er fortsatt for mange som strever med å skaffe seg jobb

Artikkelen er over 3 år gammel

De siste månedenes nedgang i arbeidsledigheten har fått velfortjent oppmerksomhet. Det er bra, for den positive utviklingen gir håp om bedre tider, og flere muligheter, også for dem som strever for å komme inn på arbeidsmarkedet. Dem er det altfor mange av i Tønsberg, det må vi ikke glemme.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For å illustrere skal jeg komme med noen tall. I august 2017 var det registrert 785 helt arbeidsledige i Tønsberg, 237 av disse hadde vært ledige i mer enn seks måneder og var langtidsledige. Dersom disse menneskene ikke får jobb før dagpengerettighetene er brukt opp etter ett år, kommer mange opp i en økonomisk vanskelig situasjon.

LES OGSÅ:  Over 4000 står helt uten jobb akkurat nå

Mange unge får arbeidsavklaringspenger

Dette påvirker ofte helsesituasjonen og en del ender på arbeidsavklaringspenger. Når vi vet at 47 prosent av dem som mottar denne ytelsen statistisk ender opp med uføretrygd, understreker det alvoret. At 4,4 prosent av de innbyggerne i kommunen som er mellom 20–29 år mottar arbeidsavklaringspenger gjør ikke situasjonen bedre. I tillegg får over 500 mennesker sosialhjelp fra Tønsberg kommune hver måned.

At situasjonen er urovekkende er det ingen tvil om. I det store og hele handler dette om vår evne til å slå ring om velferdsstaten og sikre et godt samfunn å leve i, ikke minst for våre barn og barnebarn. Som seniorforsker Simen Markussen ved Frisch senteret sier «Det er ikke fraværet av arbeidssøkere som sikrer velferden, men deltakelsen i arbeidslivet.» Den er for lav. Utviklingen må snus. Som Nav-leder i Tønsberg spør jeg hele tiden hva Nav kan gjøre for å endre situasjonen og i større grad bidra slik at flere inkluderes i arbeidslivet i vår kommune?

Gjør mye, men må gjøre mer

Nav Tønsberg gjør mye for å bistå og hjelpe flere mennesker ut i jobb, aktivitet eller utdanning.

Mange ting skjer i samarbeid med tiltaksarrangørene i kommunen. Vi jobber tett med legene for å få sykemeldte raskere tilbake i jobb. Vi samarbeider med psykiatrien for å bidra til at flere kan komme i arbeid. Mange arbeidsgivere tar samfunnsansvar og legger til rette slik at flere får prøve seg på en arbeidsplass. Vi har et spennende samarbeid med McDonalds og XXL hvor unge som har vært lenge uten arbeid får vist seg fram. Noen av disse har fått jobb og opplever en ny start i livet.

LES OGSÅ: Etter halvannet år med økt ledighet snur pila i Vestfold

Oppfølgingen og tilbudet vi gir er mangfoldig. Vi ser at for å klare å hjelpe folk mot jobb, må vi drive tett oppfølging. Alle som registrerer seg blir innkalt til møte. De som selv ikke er sikre på at de vil klare å komme raskt ut i jobb får tilbud om særskilt oppfølging.

Krever aktivitet fra sosialhjelpsøkere

Alle under 30 år må delta på workshop. Det blir stilt krav om aktivitet til ungdom som søker sosialhjelp. De rydder i parker, friluftsområder, er utplassert hos en arbeidsgiver eller hjelper til i frivilligheten. I høst er Nav Tønsberg styrket med to stillinger som jobber spesielt for å få unge ut i arbeid og en stilling øremerket voksne langtidsledige.

Men med hånda på hjertet må vi innrømme at vår innsats ikke er nok. Vi innser at for å klare å redusere utenforskapet og inkludere mange nok i arbeidslivet er Nav Tønsberg avhengig av at hele lokalsamfunnet er med å dra lasset.

Vi må få til samarbeid med langt flere arbeidsgivere, spille bedre på lag med helsevesenet, jobbe tettere på frivilligheten og andre gode krefter lokalt. Dette er vårt felles ansvar og en forutsetning om Tønsberg skal forbli den kommunen vi ønsker å bo og leve i også i fremtiden. Drømmen er en kommune hvor alle er med.

Per Henning Johannesen

Nav-leder Tønsberg

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.