Opposisjonen i Stortinget vant fram med forslag til sterke reguleringer når det gjelder bestemmelser om innleie av arbeidskraft. Dette er veldig viktig da reglene og praksis med innleie av arbeidskraft via «bemanningsselskaper» har skapt store problemer i arbeidslivet med uklare lønns og ansettelsesvilkår, svekket stillingsvern, økt sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.»

En annen viktig sak er innkjøpere av tjenester fra renholds bedrifter har plikt og et ansvar for at tjenester blir kjøpt fra bedrifter Arbeidstilsynet har godkjent.

Det er innkjøpers oppgave å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder. For å demme opp for sosial dumping i renholds bransjen er det utarbeidet en offentlig godkjenningsordning. Arbeidstilsynet har oversikten. Innkjøpere som ikke sjekker dette bryter loven. Nå er det også i tillegg slutt på at privatpersoner som kjøper renholdstjenester slipper unna. Det blir innført at de også bryter loven om de bruker renholdstjenester som ikke er godkjente.

SV mener regjeringen har for lite fokus på kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og kampen for å beholde norske arbeidsplasser.

Color-line saken er et godt eksempel på regjeringens paradokser. Høyre er redernes parti. Frp lar sjøfolka bli akterutseilt. De tillater at de norske sjøfolka blir satt igjen, når skipet går. KrF presset regjeringspartiene til å vurdere utflaggingsaken på ny. Color-line klager over konkurranse fra Fjordline og vil flagge ut og si opp 700 norske sjøfolk for mer profitt, samtidig tok eierne ut 390 millioner i utbytte i 2017. SV, AP og SP fremmet et forslag hvor de ber Stortinget utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Spørsmålet er nå hvor Krf lander i saken. Vi taper alle på den lavlønnskonkurransen som vi nå opplever.