Gå til sidens hovedinnhold

8 av 10 NHO-bedrifter sier at de vil skape nye jobber

Artikkelen er over 3 år gammel

Når barna er små, forventer vi barnehageplass og betalt foreldrepermisjon. Når veiene er nedsnødde, forventer vi brøyting. Vi verdsetter velferd.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er noe av det som gjør Norge til et av verdens beste land å bo i. Alt dette koster penger og må finansieres.

Arbeid betyr trygghet, trivsel og inntekt for deg og meg. Din og min arbeidskraft er Norges viktigste økonomiske ressurs; faktisk tre firedeler av nasjonalformuen. Arbeid gir store skatteinntekter, og bidrar til å finansiere velferden. Den norske velferdsmodellen er altså avhengig av at vi har en høy yrkesdeltakelse. Jo flere som jobber, jo færre på ulike trygder. Den nye Regjeringserklæringen fra Jeløya har også dette som et av sine viktigste satsingsområder.

Vi trenger vekst

For å lykkes trenger vi en kraftig vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor. Vi trenger dem fordi arbeidsplasser i privat sektor betaler for fellesgodene våre. Jobbskaping er hele grunnlaget for det Norge vi kjenner; med små forskjeller og like muligheter, høy tillit og god velferd. Den gode nyheten er at bedriftene ønsker å skape jobbene Norge trenger: 8 av 10 NHO-bedrifter sier at de vil skape nye jobber.

For at bedriftene skal skape nye jobber, må vi ha en god jobbskapingspolitikk. Våre lokalpolitikere kan ikke vedta jobber, men de spiller en viktig rolle når det gjelder å legge til rette. Vi må ha gode veier, jernbane og infrastruktur som gjør at folk kommer seg trygt på jobb, og bedriftene får varer inn og produkter ut. Da er det viktig at arealplaner og riktig prioriterte tiltak gjennom handlingsplaner gjennomføres. Satsing på infrastruktur utvikler en sterkere bo- og arbeidsregion. Skaper et større arbeidsmarked.

Verdien av arbeid er stor for bedriftene. Tilgang på motivert arbeidskraft med god og relevant kompetanse er avgjørende. 2 av 3 sysselsatte jobber i privat sektor. Fremover blir det enda viktigere å skape og bevare en konkurransedyktig og tilstrekkelig stor privat sektor.

Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs

«Verdien av arbeid» var tittelen på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum 9. januar, og vår regionale årskonferanse med samme tema arrangeres 14. mars. Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Ifølge Finansdepartementet beregninger utgjør nåverdien av vår fremtidige arbeidsinnsats ganske nøyaktig tre firedeler av vår nasjonalformue. Hvordan vi forvalter arbeidskraften vår har vesentlig betydning for grunnlaget for fremtidig verdiskaping og velferd i Norge. Kompetanse og evnen til å ta i bruk ny teknologi skaper verdier for Norge. Mennesker er vår viktigste ressurs.

Bedriften der du jobber betyr mye lokalt, både økonomisk og sosialt.

NHO ønsker at Norge i fremtiden fremdeles skal være et velfungerende samfunn med høy verdiskaping, god velstandsfordeling og et samfunn der flest mulig er i arbeid.

Kommentarer til denne saken