Meninger om estetikk og Tønsbergs politikere

Av

Endelig har det gått opp for Tønsbergs politikere hva de har forårsaket av galskap på Kaldnessiden av Kanalen.

DEL

LeserbrevI mer enn 10 år har jeg skrevet om uforsvarlig frislipp av utbygging med 5, 6, 7 etasjer og høyere. Målestokken i Tønsberg har forskjøvet seg mot «Manhattan» i forhold til «småbyen» Tønsberg. For den som evner å se sammenhenger fortoner Slottsfellet seg mer som en middels gravhaug, og bryggeområdet som en miniatyrutbygging. Det skjer noe med den menneskelige opplevelsen av våre bygde omgivelser når man går over 3 etasjer, man mister den menneskelige dimensjonen.

Jeg har beskyldt administrasjonen og politiker i Tønsberg for å mangle kunnskaper og kalt dem for «molboer». Nå evner noen å ta selvkritikk som Per Martin Aamodt og Petter Berg. Bent Moldvær forsøker å «toe sine hender», men han har vært den største eksponenten for galskapen som mangeårig tidligere leder for bygningsutvalget i kommunen

Flere og flere reagerer på myndighetenes ukritiske bruk av den såkalte «skjønnhetsparagrafen» i plan- og bygningsloven. Paragrafen brukes og misbrukes i alle sammenhenger av myndigheter og politikere som ønsker å fremme sine saker, og er ikke verdt papiret den er skrevet på. Kaldnes-utbyggingen er et av flere slike eksempler hvor den aktuelle skjønnhetsparagrafen blir en stor vits. Det som bygges er så langt fra «stedstilpasset utbygging» som det er mulig å komme, – i forhold til eksisterende boligbebyggelsen bakenfor. Et riktigere uttrykk vil være «voldtekt» av eksisterende bygningsmiljø.

Flere av bygningene strekker seg også langt ut i vannet i tillegg til store bryggeanlegg – dette i motsetning til private utover på øyene, hvor millimeterjustisen råder og hvor det er klappjakt på noen få ekstra kvadratmeter på oppførte boder og brygger.

I tillegg til hodeløs utbygging, er veispørsmål og jernbaneutbygging i ferd med å ødelegge Tønsberg. Det store feilsteget i så måte er betegnelsen «intercity utbygging». Det blir tullete å skulle anlegge ny jernbanetrasé og stasjoner i eksisterende byer til astronomiske kostnader og terrenginngrep. Det naturlige vil være å legge nye spor og stasjoner utenfor byene. Vi må innse at vi bor relativt spredt i dette landet, hvor ikke alle kan sykle eller gå til toget. Uansett hvor en stasjon legges, vil det være liten forskjell på antallet som må bruke bil eller buss.

Vi må lære av feil som politikere har begått tidligere. Vestfold sentralsykehus skulle aldri blitt plassert midt i Tønsberg hvor det i dag ligger på en høyde i byen med problematiske parkering og helikoptertransport til sjenanse for boligene rundt. I forhold til estetikk og tidligere bygde omgivelser framstår utbyggingen som en voksende «kreftsvulst». Et sentralsykehus for Vestfold skulle selvfølgelig ligget et sted langs E18 med gode parkeringsmuligheter og ikke til sjenanse for boligbebyggelse. Noen forståsegpåere med skylapper i fylket hevder at det skaper kort avstand for dem som arbeider på sykehuset og kaller det miljøvennlig. Man glemmer pasientene som er i flertall og som kommer fra alle kanter av fylket og som får større og større problemer med å ta seg fram til sykehuset.

Det er våre udugelige politikere og myndigheter i Tønsberg som i sin iver etter å få mest mulig aktivitet til Tønsberg – ødelegger byen. Nå skjer det samme med nytt veisystem og jernbane. Skjønner virkelig ikke de som bestemmer i Tønsberg at det å lede mest mulig trafikk inn mot Tønsberg og gjennom et sentralisert veisystem – kun skaper mer problemer. I tillegg skal bilen «fryses» ut av sentrum ved at veier innsnevres til fordel for kollektivtransport og sykkel/gange. Myndighetene besitter gedigne skylapper i forhold til å forstå situasjonen. Det som vil skje er at den såkalte «bypakka» vil skape mer trafikkork enn noen gang tidligere, samtidig skal den «forhatte bilbruker» måtte betale for gildet med ca. 10 milliarder i bompenger – det er ren galskap. Det som virker er å spre trafikken til flere veier slik at folk får flere alternative kjøreruter. Vestfjordforbindelsen vil for eksempel kunne avlaste trafikken i Tønsberg i vesentlig grad og skape nye muligheter for beboere på øyene i relasjon til Stokke, Sandefjord og Brunstad. Bru over Vestfjorden og vei videre til E18 kan finansieres med egen bompengeinnkreving utenom den «forhatte bypakka».

Jeg har selv opplevd hva myndighetene i Tønsberg er i stand til å prestere. Tønsberg kommune har vedtatt at det er forbudt å sette ut bukkeskilt på fortauene utenfor forretninger i sentrum, og kaller det for forsøpling. I Øvre Langgate holder en brukthandler til. Dersom han satte ut to pent utformede bukkeskilt for å reklamere for sine varer, vil det være ulovlig i forhold til estetikk og fremkommelighet, – men det å fylle hele fortauet med slitte pappesker og brukte gjenstander i vill uorden i ca. 17 meters lengde slik at det nærmest ser ut som en krigssone, er helt i orden ut fra samme forutsetning (estetikk og fremkommelighet) – velkommen til molboland og bakvendtland. Myndighetene i Tønsberg presterer å argumentere mot sitt eget reglement for alternativ bruk av fortauet for å tekkes brukthandleren samt å lage proforma definisjon av reklamebegrepet – det er uredelig, uetisk og ikke til å tro, – men det er faktisk sant.    

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags