Hva er god arkitektur, hva vekker «interesseløst velbehag»?

SAMARBEID: Hvem bestemmer egentlig hvordan arkitekturen skal være? Svaret er tredelt: Byggherren, de folkevalgte og arkitekten, skriver Thorvald Bernhard og Renate Ellila.

SAMARBEID: Hvem bestemmer egentlig hvordan arkitekturen skal være? Svaret er tredelt: Byggherren, de folkevalgte og arkitekten, skriver Thorvald Bernhard og Renate Ellila.

Av

Arkitektene må ta sin del av ansvaret.

DEL

LeserbrevDet pågår en viktig debatt i Tønsbergs Blads spalter omkring byutvikling, arkitektur, stedskarakter, stygt og pent. Et gjennomgående synspunkt er at Tønsberg er, eller er i ferd med å bli, ødelagt av elendig arkitektur, dårlig stedstilpasning og feilslått byplanlegging.
Det er trist, og gir en defensiv og oppgitt følelse av at udugeligheten rår, lite nytter og at fremtiden er svart. Arkitektene må ta sin del av ansvaret.

Arkitektur er stedbundet, den kan verken fjernes eller ignoreres av de berørte. Arkitekturen ikke bare påvirker et område på det estetiske plan, den skaper og utgjør det også. Et bredt engasjement tyder på en allmenn voksende interesse for arkitektur og leder til at flere engasjerer seg i debatten, noe som igjen gagner samfunnsutvikling og arkitekturen i sin helhet. Det er viktig at alle mennesker, med ulik bakgrunn, fagfolk som andre, tillates å ha meninger om arkitektur og estetikk.

Arkitektur er politikk. Politikernes oppgave er å utvikle og forbedre samfunnet vårt. Arkitektur er kanskje frossen musikk, men det er også en artikulert politikk. For hvem bestemmer egentlig hvordan arkitekturen skal være? Svaret er tredelt: byggherren, de folkevalgte og arkitekten.

VIKTIG OPPGAVE: Bruk god tid på planlegging av Kaldnes Vest, Scanropetomta og Stensarmen. Aktiviser innbyggerne, skriver arkitektene.

VIKTIG OPPGAVE: Bruk god tid på planlegging av Kaldnes Vest, Scanropetomta og Stensarmen. Aktiviser innbyggerne, skriver arkitektene.

Man kan ikke klage over bilkø som man selv står fast i, som om hele problemet skyldes de andre. Byggherrer, politikere og arkitekter er gjensidig ansvarlige for byens utvikling og arkitekturens kvalitet og dermed også avhengig av en form for samarbeid:

■ Byggherrene, både private og offentlige, setter nivået på arkitekturen.
■ Politikernes oppgave er å gi klare rammer og forutsigbarhet gjennom bla kommuneplaner, DIVE- analyser, forutsigbarhet og tydelighet i vedtak.
■ Arkitekten skal ha den dype kunnskapen om hvordan god arkitektur skapes.

Vi har det samme målet! Både arkitekter, utviklere og politikere vil at byggebransjen skal bli klimaeffektiv og bidra til å redusere vårt økologiske fotavtrykk. Vi ønsker alle å skape en attraktiv by for byens befolkning og besøkende, der design og estetikk er én av flere dimensjoner ved byens kvaliteter.

Har vi lykkes? Nei, - det fremgår tydelig både av avisinnlegg og den alminnelig oppfatning.
Enkelte av innleggene inneholder likevel noen konstruktive holdninger/innspill. Noen nevnes her: Jon Cato Landsverk hevder at vi må akseptere at ny arkitektur er annerledes enn saltak og sjøbod. Heidi Skjeggerød i Tønsberg næringsforening gir et godt bidrag til å forstå behovet for utvikling og fortetting. Per Mikkelsen argumenterer for sterkere offentlig styring. Birger Sevaldson mener arkitektur og god design er konkurransefremmende og stiller krav til kvalitet. Øyvind Løken ber oss ta estetikken på alvor. Paul Grøtvedt etterlyser tilpasning.

Hva kan gjøres? Her er noen forslag:
■ Få opinionen/befolkningen i tale, og med i handling; - inviter til workshop/seminar/ konferanse med aktiv deltagelse fra leg og lærd.
■ Bidra til å oppnå en felles konkret forståelse for hva som er byens kvaliteter og sjel.
■ Oppmuntre til å se kvaliteter i både nye, moderne og tidsmessige uttrykksformer, i tillegg til de historiske og nostalgiske.
■ Sørg for gode fellesområder som parker, plasser og grøntstrukturer som er allment tilgjengelig.
■ Etabler ny kjørbar gang og sykkel-bru fra Kaldnes Vest til Honnørbrygga.
■ Vær raus med fellesområdene, særlig mot sjøfronten.
■ Inspirer til å fremme god arkitektur f eks ved å fremsnakke gode eksempler og etablere en pris for Årets bygg.
■ Bruk god tid på planlegging av Kaldnes Vest, Scanropetomta og Stensarmen. Aktiviser innbyggerne.

Målet er at byggherrene hever ambisjonsnivået og er seg sitt ansvar bevisst, Politikerne søker kunnskapsbasert innsikt i de viktigste elementene for positiv byutvikling og sørger for tett allianse med sine velgere og at Arkitektene bruker sin kompetanse til fulle for å forene de ulike krav som skal til for at Tønsberg fortsatt skal være det beste stedet og vokse opp og leve i.

Vi former byen, byen former oss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags