Tønsberg, Norges vakreste by, trenger kommunearkitekt, estetikkveileder og kulturminneregistrering

Av

Vi er Norges eldste by, og Norges første by. Og kanskje kan Tønsberg også bli Norges vakreste by?

DEL

LeserbrevEstetikk, grønne miljøer og utbygging i menneskelige skalaer fremmer livskvalitet. Gode inntrykk gjør oss rikere, og vi blir sunnere i et folkehelseperspektiv. Da må må man undres over hvorfor det ikke legges vekt på estetikk i byggeprosjekter, mens det stilles krav om parkeringsplasser, lekeplasser, tekniske krav til byggene og krav til universell utforming. Hva med det de fleste av oss er mest opptatt av, nemlig hvordan det ser ut?

Vi har i Tønsberg fått en voksende protest mot utbyggingen av indrefileten langs kanalen og mot de massive byggene som kommer opp i sentrum. Ruvende bygg som fortrenger opplevelsen av den klassiske, vakre trehusbyen, og av den flotte fjorden og kulturlandskapet rundt.

Det er ikke så mye at det bygges, men hva som bygges, folk reagerer på. Folk protesterer på de store, pregløse byggene, tette og høye moduler i stål og betong, og såkalte signalbygg som rager i horisonten. Mens man før bygget vakre og harmoniske trehus som dannet et bakteppe for livlig folkeliv og handel i gater og på torg, så bygger vår tid kjøpesentre som vender innover og kontorbygg uten butikker på gateplan. Lukkede fasader som skaper døde gateløp. Blokkene på Kaldnes har utvilsomt kvaliteter for de som bor der, men byen trenger nytt byplangrep. Og det må ta utgangspunkt i estetikk og vår stedsidentitet, og det må være grønt.

Ja til kommunearkitekt

Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å også være aktive samfunnsutviklere. De har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og de spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv. Og vellykket stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn.

Tønsberg Venstre har programfestet flere viktige tiltak. For det første bør det ansettes en kommunearkitekt som faginstans for oppfølging og utvikling av by- og tettstedsområder, og av kommuneplanen. Og det bør lages helhetlige områdeplaner for lokalsentrene for moderne, klok stedsutvikling. Venstre ønsker å styrke estetikken i byutviklingen, og da må vi politikere må ta et større ansvar for helheten og for våre felles verdier. Det må stilles tydelige krav til utviklere. Om vi bare takker ja når de store utbyggerne banker på døren, så får vi et lappeteppe av ruvende og massive bygg. Vi får en blokkbebyggelse som ikke inviterer de barnefamiliene som alle kommuner konkurrerer om, og som er avgjørende for en bærekraftig fremtid.

Ja til estetikkveileder

Men en kommunearkitekt alene er ikke nok. Estetikk- og byggeskikkveileder er et godt hjelpemiddel for å sikre høy kvalitet i utformingen av våre omgivelser. Stadig flere byer har en slik veileder. En estetisk veileder er et verktøy for utbygging, og blir til ved at fagfolk går gjennom de visuelle elementene i et område. De registrerer byggenes formspråk og utseende, høyde, volum, materialvalg, farger, vinduer og takvinkler, og summerer opp hvordan den videre utviklingen bør skje.

Også byrommene må ha estetisk vakker møblering, gatelys som passer byen, trær og beplantning, gjerne bærbusker. En bevisst bruk av skilt og reklame er også viktig for å skape trivelige omgivelser.

Veilederen gir retningslinjer som gjør det enklere for politikere å ta gode valg. Men som også gjør det enklere for utbyggere å vite hva de må forholde seg til. En manual for god estetikk kan dermed redusere konfliktnivået rundt utbygging i Tønsberg.

Ja til kulturminneregistrering

Kulturarv er også en samfunnsressurs som i større grad bør brukes for å utvikle livskraftige lokalsamfunn og et variert næringsliv. Kulturmiljøer og kulturminner bidrar til økt velferd i form av økt sysselsetting og verdiskaping, blant annet gjennom turisme. Venstre vil derfor at også Tønsberg kommune går inn for kulturminneregistrering, som Riksantikvaren inviterer til.

De neste fire årene skal kommunestyret meisle ut byens fremtid, det er et veiskille som avgjør om vi lykkes i en god strategi basert på visjonen om hva vi vil at byen vår skal være – der barn ler. Valget i år er et verdivalg, der Venstre vil gjøre sitt for å meisle ut en vakker, klok, grønn, bærekraftig og familievennlig by.

Noen av oss husker den gang en enkelt stemme avgjorde at bryggen i Tønsberg ikke ble revet, men ble selve ankeret i utviklingen av nedre del av byen. En stemme kan være avgjørende, det kan være din stemme. Og fristen er 9. september.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags