Politikerne i Tønsberg velter altså sine egne trafikkproblemer over på naboen, men nå krever vi at Hortens politikere hjelper sine egne innbyggere

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Åsgårdstrand blir sviktet av (nesten) alle våre partier lokalt, og til og med Fylkesmannen har sluttet å støtte opp under innbyggernes ønsker for sin egen by. Det er flere saker som begrunner ovenstående, og la meg nevne to sentrale ting.

Kommunestyret har nylig vedtatt en ny områdereguleringsplan for sentrale bydel hvor involvering av beboerne ble gjennomført på forbilledlig vis av administrasjonen. Lokalpolitikerne vedtok imidlertid å ta ut den mest sentrale bydel fra planen, og til vår forskrekkelse oppdaget vi at hensikten med dette var å bebygge den siste grønne lungen mellom kirken og Bakkeåsen skole. Vedtatt reguleringsplan for sentrale bydel har som målsetting (!) å bevare preget av småhusbebyggelse i kunstnerbyen, og da blir det jo et paradoks at den mest sentrale tomten foreslås bebygget med en institusjonspreget koloss på høyde med kirken inneholdende åtte leiligheter for funksjonshemmede. De åtte leilighetene vil utløse et daglig behov for en betydelig biltrafikk, og når vi nå omsider har fått fjernet bussen inn i de smale gatene skal den altså erstattes av flere titalls biler fra hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Denne planen har det altså vokst seg en massiv motstand mot fra byens innbyggere, og Velforeningen har skriftlig protestert på plasseringen.

Ekstra underlig er dette når vi vet at kommunen nå har fått et tilbud om gratis tomt for dette bygget. Et tiltak som alle innbyggere ønsker velkommen for dem som trenger tilbudet. På sikt er det vel sannsynlig at det blir behov for utvidelser også, og skal da resten av skolejordet bebygges? Den tilbudte gratis tomta er beliggende på en mye mer sentral del av byen for dem som skal bo der. Den er nær Paletten kjøpesenter, Åsgårdstrand Helsehus, det fremtidige allaktivitetshuset som antakelig skal samlokaliseres med ny barnehage, ÅIF's klubbhus og fotballbaner med tilhørende parkeringsplasser. Og denne plasseringen vil altså ikke komme i veien for reguleringsplanens uttrykte målsetting om å bevare preget av småhusbebyggelse i sentrale bydel. Har politikerne glemt at de er våre ombudsmenn- og kvinner, og ikke våre herrer?

Den andre saken gjelder trafikkforurensningen ved gjennomgangstrafikken som går fram og tilbake gjennom byen som en pulsklokke som slår hver morgen og ettermiddag.

I forrige valgperiode ble politikerne fra samtlige partier i Horten forelagt en underskriftskampanje hvor 75 % av vel 300 voksne personer i Åsgårdstrand hadde protestert mot gjennomgangstrafikken og ønsket en omkjøringsvei syd for byen. Protesten den gangen var utløst av at Tønsberg kommune hadde fylt opp Slagendalen med fartshumper samtidig som bomring ble innført med avgift for å kjøre til Kilenkrysset hvor ny vegtunnell ble anlagt for å lede bilister til/fra E18. Resultatet kjenner vi alle – bilistene pendler gjennom Åsgårdstrand hvor det ikke koster noe å kjøre gjennom byen på fv. 311.

Og det er ingen grunn til å tro at gjennomgangstrafikken vil minke etter hvert som nordre Tønsberg blir bebygget. I tillegg vil trafikken til og fra den nye jernbanestasjonen på Skoppum vest øke, og ikke minst vil det bli en belastning i perioden hvor Tønsberg jernbanestasjon vil være stengt pga. nybygging.
Politikerne i Tønsberg velter altså sine egne trafikkproblemer over på naboen, men nå krever vi at Hortens politikere hjelper sine egne innbyggere.

Jeg erkjenner at ny omkjøringsvei syd for Åsgårdstrand blir meget kostbar og vil ta (for) mye dyrket mark til ny trase på om lag 5 km. Men gjennomføring forbudt burde derimot være et enkelt og rimelig tiltak å innføre slik at Tønsberg får sin egen biltrafikk i fanget på samme måte som vi i Åsgårdstrand nå har hatt i mange år. Folk fra Tønsberg får kjøre til/fra Kilen når det skal til/fra jobb enten det går nordover eller sydover.

Og det er altså ikke snakk om å gjøre Åsgårdstrand bilfri slik enkelte lokalpolitikere hevder – det er gjennomgangstrafikken som skal bort!
Alle besøkende ønskes hjertelig velkommen – et poeng som ikke minst er viktig i forhold til en annen målsetting som våre politikere har vedtatt. Vi skal videreutvikle kunstnerbyen, og da kan vi ikke presentere gjestene for en trafikkforurensning som blir det første som møter dem både morgen og kveld.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags