Hvorfor får vi ikke svar om Langøya?

Av
DEL

LeserbrevI Tønsbergs Blad (med kopi til Jarlsberg Avis) 1. desember 2017 skrev NOAHs adm.dir. Carl Hartmann et innlegg med overskriften 'Alle skal få svar på spørsmål om Langøya'.
Under Hartmanns innlegg 'Sikker kunnskap' i Jarlsberg Avis 7. september 2019 skrev han, sitat: 'Vår ambisjon er å svare konkret og raskt på alle henvendelser'.
Jeg vet om flere som ikke har fått svar, det være seg på spørsmål stilt i leserinnlegg eller spørsmål ved direkte kontakt med NOAH.
Jeg har ikke fått svar på spørsmålene i nedenstående leserbrev. Mon tro om jeg får det nå? Null respons er vel også et slags svar.

'Sikker kunnskap', Carl Hartmann?

Det er helt utrolig hva avfallsselskapet NOAH får til, ifølge adm.dir. Hartmann, der han sier, sitat:
«Det lagrede sluttproduktet på Langøya vil ikke endre kjemiske egenskaper over tid, heller ikke når vi legger til grunn et evighetsperspektiv. Dette er grundig testet og dokumentert opp gjennom årene, både av NOAH selv og av eksterne fagmiljøer. «Hva skjer om Langøya oversvømmes og havnivået stiger flere meter?». Svaret er ingenting[.....] På grunn av at det farlige avfallet er kjemisk bundet opp, vil ikke en eventuell økt vannstand medføre noen konsekvenser for omgivelsene.' Sitat slutt.

Hvis Hartmanns påstander medfører riktighet, så hadde de vel like gjerne kunnet dumpe den 'stabiliserte massen' rett i sjøen og hadde heller ikke behøvd å holde på med kontinuerlig ettertetting av Langøya.

Jeg legger merke til at NOAH unngår å nevne alle de andre avfallsfraksjonene og forurensede massene som blir lagt på Langøya. Det er jo langt fra bare flygeaske og svovelsyre som NOAH tar imot/importerer. Hva med f.eks. avfallet etter gammel produksjon hos Cheminova i Danmark (fra perioden 1962-1986)? Det er 9 tonn pesticidrester, altså 9.000 kg(!) sprøytemidler i det ene partiet på nærmere 30.000 tonn som ble lagt sammen med 'ordinært avfall' på Langøya mellom 2012–2014. Enkelte av disse nervegiftene er så farlige at de er forbudt i EU og store deler av verden, er både bioakkumulerende og flyktige og ekstremt skadelige for fisk, fugler, bier og mennesker. Stoffene kan fraktes via både luft og vann og bli tatt opp i næringskjeden. Dette jeg nevner er jo ikke 'behandlet og stabilisert', men lagt rett oppi andre avfallsmasser.
Kan dere opplyse oss, Carl Hartmann? Det fra Cheminova er bare en bitte liten del av alt dere tar imot av andre avfallsfraksjoner fra andre deler av Europa.
Og hva med Gulen-avfallet etter kjemikalieeksplosjonen ved Vest Tank-ulykken våren 2007? Stoffet som eksploderte var det samme som noen måneder tidligere hadde tatt livet av 14 mennesker og gjort nesten 100.000 mennesker syke ved Elfenbenskysten. Hvor på Langøya ble det avfallet lagt (uten først å ha informert de lokale myndighetene)?

Så har vi Lindan (HCH), en annen nervegift som er forbudt i store deler av verden. Det ligger også på Langøya, men det kommer ikke fra Cheminova. Hvor kommer det fra, Carl Hartmann?
Etter at luftmålinger på Langøya i 2015 viste høye konsentrasjoner av Lindan over et parti avfall fra Cheminova, så mente dere at det stammet derfra – men det gjør det jo ikke, for Cheminova har aldri hatt Lindan i sin produksjon. Hvor stammer det da fra? Har dere så lite oversikt over hva dere importerer og legger på Langøya? Eller vet dere akkurat hva hvert parti inneholder, men velger å ikke informere? Hvordan kan noe som dere påstår er stabilisert og ufarliggjort ligge og ose til lufta? Hva skjer med pesticidrester eller andre miljøgifter som dioksiner/furaner når det strømmer vann gjennom? Er det 'stabilt og trygt' da?

Du oppfordrer til å stille spørsmål til NOAH, du oppfordrer også til å lese deres 'Bærekraftsrapport' – og du ramser opp ting som er belyst i den rapporten – men det står ingenting der om hvilke andre typer avfall og hvilke stoffer alt øvrig avfall inneholder. Har du en forklaring på det? Skjer det 'ingenting' om det havner under havnivå heller?
Importert farlig avfall fra Napoli-regionen og det øvrige Italia, partier fra Hellas, enorme mengder forurensede masser fra Irland og hele 12.000 tonn flygeaske fra Litauen er en liten smakebit på hva som har blitt dumpet på Langøya bare i løpet av de siste par år og skal dit nå i løpet av det neste året. Et nasjonalt ansvar? Eller en svært lukrativ geskjeft hos et selskap som finner alle mulige måter å omgå en av Baselkonvensjonens grunnsetninger: nemlig å minimere grensekryssende transport av avfall?

Ja, og så sier du at myndighetene er velkommen til Langøya når som helst, enten det er på uanmeldt besøk eller varslet tilsyn. Har det noen gang vært uanmeldte kontroller på Langøya? Dere sitter jo ganske trygt der ute, det er vanskelig for noen å ta seg til Langøya uten at dere blir varslet.

NOAH ønsker å videreføre dumping i Brevik når Langøya er full. Dere bryr dere ikke det døyt om mulige konsekvenser rundt Brevik eller den årelange belastningen som befolkningen allerede har vært utsatt for. Dere bryr dere kun om penger og makt, og det er derfor NOAH vil ha tilgang til den enorme kapasiteten på ca. 18 millioner kubikkmeter som gruvene under fjord og folk vil kunne gi – noe som vil gjøre at NOAH får oppfylt sine planer om å utvide sin virksomhet til å omfatte store deler av Europas farlig avfallsmarked, om ikke verdens. Ellers hadde ikke Brevik lenger vært interessant for dere, med all den motstanden og de enorme investeringer som må til for å realisere planene: å sprenge ut en 2 km lang tunnel rett inn til gruvene, en tunnel som er bred og høy nok til at to store gruvemaskiner kan passere hverandre med god margin (bare dette må jo ha en kostnadsramme på mange hundre millioner); å anlegge en flytende kai ved Frierfjorden som er stor og stabil nok til å losse av tonnevis med farlig avfall hver dag; å bygge et gipspresseanlegg på Langøya (kostnad ca. 200 millioner kr); å frakte 'behandlede masser' fra Langøya til Brevik i opptil 25 år. Hvor mye vil alt dette koste? Milliarder. Da kan man bare forestille seg hva som skal til av import for at NOAH skal tjene på det og hvilket potensial for fortjeneste dere ser for dere i løpet av 25 år med dumping av 800.000-1.000.000 tonn per år i gruvene: titalls milliarder kr! Et nasjonalt ansvar? Jommen sa jeg smør.

Verdens avfallsproblematikk løses ikke ved at Norge skal fortsette å tillate storskala import av farlig avfall. Brevik skal ikke bli Europas/verdens neste dumpingplass. Grenland og Norge skal bli eksportør av teknologi og kunnskap for sirkulær behandling av avfall og selv ta i bruk slik teknologi for å bidra til å løse problemene på en virkelig bærekraftig måte.

Jeg skjønner ikke at du tør å sitte og påstå at ingenting vil skje og at det farlige avfallet på Langøya vil være trygt i et evighetsperspektiv. Hvordan har du samvittighet til det, Carl Hartmann?
Verken du eller noen andre kan gi en slik garanti, men du føler deg vel ganske trygg. Lekkasjer vil det alltid være, det har NOAH selv innrømmet, men den dagen det ev. blir oppdaget store problemer, så regner du vel med at du for lengst ligger under torva.
Jeg håper at både du, Gjelsten og alle andre som er ansvarlige for hva Langøya har blitt, lever lenge nok til å få se hvilke konsekvenser det kan få for miljøet og befolkningen og at dere da blir stilt til ansvar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags