Bostedsutvikling på Barkåker ble vurdert i utredningen. Hva ordet defineres som, ble ikke forklart. Bostedsutvikling må jo være at det er bolighus, skole, butikk og rekreasjonsområder. Altså å utvikle alt man trenger for å ha et attraktivt sted å bo.

■ Hva er Barkåker uten skog i nærområdet?

■ Hva er Oslo uten Oslomarka?

Bostedsutvikling i rapporten var tydeligvis definert annerledes. Det var ikke tenkt at det skulle bygges boliger på Tveiten, derfor ikke noe som ville gå tapt.

Når det gjelder landskapet, så ville det tydeligvis være greit å bygge på Tveiten, det ville ikke vises på landskapsbilder. OK. Det var vel BRUKEN av skogen som er interessant som rekreasjon, ikke bare å se på skogen fra vinduet.

Hele rapporten/ konsekvensutredning, bærer preg av at man teller epler og bananer og får svar: Tallet +2 eller ÷4. Det sier ingen ting!

Hvorfor skal noen andre ofre vårt verdifulle nærmiljø for at det skal brukes som depot av noen som ikke angår oss, som bare skal ha et lager som kunne vært hvor som helst i verden.

Det burde planlegges så varmen kunne gjenvinnes og brukes til noe. Prematur og lite gjennomtenkt planlegging! I beste fall en start på en større prosess. Hva med å bygge i Nord-Norge? Kjøligere klima med større behov for oppvarming. Større behov for arbeidsplasser - der legge arbeidsplasser ned. Nok vind og bølger til alternative kraftverk. Men for dårlig klima til dyrke korn. Det klimaet har vi her.

Jeg håper politikerne tenker kart og tenker langsiktig her!

Bevar områdene der folk skal bo i framtida!