Et datalagringssenter som vil beslaglegge 700 mål vil ødelegge stort for naturen og innbyggerne på Barkåker. Turløyper og flotte stier blir borte. Sverstadbekken som sjøørreten går i for å gyte står i fare. Vilttrekk for elg og rådyr blir berørt. Ja, det er mange negative konsekvenser for et datalagringssenter på Tveiten i Brekkeskogen, nordvest på Barkåker.

Etter at jeg var på møtet i regi av Tønsberg kommune i Barkåkers samfunnshall sitter jeg egentlig igjen med mer spørsmål enn svar. Konsekvensutredningen til Rambøll ble vist og forklart. Men hvordan kan det gå an å gjøre en konsekvensutredning kun fra et skrivebord og det at man har kjørt forbi området på E18? Rambølls representant sier at de ikke kunne ta seg rundt i områder i vinter på grunn av for mye snø, vel kanskje de skulle tatt skia eller truger fatt. For når de i sin rapport skriver at Ødegården vil få større konsekvenser for landskap og kulturlandskap enn på Tveiten så kommer spørsmålet fra salen om de har vært på Barkåker og sett på utsikten vi har mot Tveiten så får vi ikke noe godt svar. Vi får heller svaret at Ødegården vil bli synlig fra E18, men de som kjører på E18 skal vel se på veien?

 

Når det kommer til antall arbeidsplasser så brukes det et antall på 200. På andre datalagringssenter rundt om i Norge jobber det alt fra 15 til 50 stk, men aldri et tall viser så mange som 200 arbeidsplasser! Det hjelper ikke å regne med de som skal jobbe der under byggeperioden, for da kommer større aktører som Skanska eller Veidekke hvor de ansatte bor på brakkerigg. Og i verste fall blir det brukt utenlandsk arbeidskraft. Hvis denne forferdelige ideen blir en realitet håper jeg virkelig, for de som stemmer ja til slikt, at det blir mer enn 200 arbeidsplasser. Da har de hvertfall ikke punktert den siste grønne lunge på Barkåker forgjeves.

Verdiskapingsinitiativet i Vestfold solgte dessuten inn i prosjektet at det skulle brukes overskuddsmasser fra den nye jernbanetraseen og at det blir lagt fiber langs denne jernbanetraseen. Men nå er jo det blitt stans i det prosjektet, og det som hastet så veldig for da fikk man sagt ifra hvor mye man trengte. Dette blir da ikke mulig før om 5-8 år.
 

Vi på Barkåker har ikke satt oss på bakbeina når det gjelder industriområdet sør-øst på Barkåker. Her har all skog blitt hogd ned og nye bedrifter spretter opp. Nå kjemper vi for det som er vårt eneste rekreasjonssted igjen her i nærområdet. Vi gir oss ikke uten kamp!

Jeg håper virkelig at Tønsbergs folkevalgte tar til fornuften og hører på de 2000 som bor på Barkåker og de 1700 som har skrevet under at de er sterkt imot nedbyggingen av Brekkeskogen. Og at de ikke tenker på at det kanskje kommer 25, 50 eller 150 nye innflyttere som skal få arbeide på Barkåker og bo og ha det fint på Eik, Tolvsrød eller Husvik. For her er det snakk om oss som allerede har det fantastisk i vårt lokalsamfunn og som trives der vi bor.