Onsdag kunne barkåkerfolket feire at kampen mot gigantutbyggingen ble kronet med seier. Gevinsten er stor for den lille bygda vest i Tønsberg. Skogen skal fortsatt kunne brukes til rekreasjon og friluftsliv. 

Med underskriftslister, leserbrev, møter, telefonsamtaler, lapper på butikken, aksjoner i sosiale medier og gjennom andre typer påvirkning, har de sammen klart å overtale den politiske posisjonen til å droppe den videre utredningen av Tveiten. Budskapet har ikke vært til å misforstå:

Nei til datalagringssentral på Tveiten!

Kritiske røster

I Tønsbergs Blad skrev vi flere artikler om at det kunne bli aktuelt å legge et datalagringssenter til vårt distrikt. Vi presenterte et estimat på 200 arbeidsplasser. Det var i utgangspunktet ikke vi som stilte de kritiske spørsmålene. De kom først fra dem som så at de ble personlig berørt av en eventuell etablering.

Temperaturen på Barkåker gikk raskt i taket. Lysløypa sto i fare og mange hisset seg godt opp over ordfører Petter Berg, som tidlig var i samtaler med mulige investorer.

«Handlekraft», mente Berg. «Gutteklubben Grei», mente opposisjonen. Kontrollutvalget varslet at de ville se på saken, men endte med ikke å gå videre med den.

Det er kraft i det lokale engasjementet. Vi har sett det før og vi vil se det igjen. Søppelforbrenningsanlegget i Essoskogen ble lagt på is. Utbygging av grønne lunger på Borgheim ble lagt på is. Planene om å legge ned Herstad skole ble lagt på is. Planene om å la Vear bli en del av Sandefjord kommune ble vraket.

Finn et annet sted

Et eller annet sted skal det nye datalagringssenteret ligge. Vårt enorme dataforbruk krever det. Men nå har politikerne mulighet til å legge virksomheten et sted der etableringen ikke svekker livskvaliteten til et helt lokalsamfunn.

 

For Barkåkers del har ikke denne krevende prosessen vært forgjeves. Innbyggerne har fått prøve seg på en teambuildingsøvelse enhver mellomleder ville elsket å teste sine ansatte i. Barkåker som lokalsamfunn har jobbet for bolyst,  samhold og trivsel.

Igjen står et nærmiljø der mange har blitt bedre kjent med naboen, og der de har bevist at de har verdier verdt å stå sammen om.