Gå til sidens hovedinnhold

Nytt lovforslag vil gi svakere rettsvern for mobbeofre

Artikkelen er over 4 år gammel

Barns rettigheter er null verdt uten en slagkraftig, uavhengig klageinstans som håndhever loven og ansvarliggjør skoler som bryter den. Før dette er på plass, vil ikke barn få hjelp og mobbetallene vil ikke gå ned.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nylig lanserte regjeringen forslag til ny mobbelov som svar på Djupedalutvalgets rapport om en ny, kunnskapsbasert mobbepolitikk. Foreningen Mobbing i skolen og Foreldrenettverk mot mobbing er to frivillige foreninger som kjemper for en trygg skolegang for alle barn. Vi gir råd til familier som kjemper i avmakt mot et system preget av ansvarsfraskrivelser.

Fortvilelse og skolebytte

Nettopp dette er fellesnevneren i saker som ikke løses. Som mødre har vi opplevd fortvilelsen over å ikke få hjelp og at barnet vårt ble tvunget til skolebytte. Foreningene jobber også med systemforbedringer, og vårt viktigste råd til Djupedalutvalget var å få på plass en ny, uavhengig klageinstans. Vi er skuffet over at regjeringen trosser, tunge faglige råd og vil videreføre Fylkesmannen som klageinstans, og at lovforslaget svekker barns rettsvern sammenlignet med dagens opplæringslov §9a. LES OGSÅ:

LES OGSÅ (+): – Barn visner mens myndighetene somler med mobbesakene

27. mars skal foreningene delta på høring i Kirke- utdannings og forskningskomiteen, som skal anbefale Stortinget om de skal vedta den nye loven eller ikke. Du, stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF), har en plass der blant våre fremste folkevalgte, og vi takker for ditt engasjement for barn og gode møter. Nylig foreslo KrF å opprette 19 fylkesvise mobbeombud.

Autotitet er et must

Mobbeombud er positivt i forebyggende arbeid, men uten autoritet har de ikke makt til å skjære igjennom når skoler fraskriver seg ansvar. Det er avgjørende at KrF sørger for at de får juridisk makt, et klart mandat og er godt forankret i lovverk og ny klageinstans. Uten dette blir de nok en instans som kun kan bidra med velment snakk, mens tiden går og barna våre visner.

LES OGSÅ:  Ap lover billigere fastlege til barn og unge

Dagens lov sikrer barnets rett til enkeltvedtak, som er den eneste juridiske knaggen inn i Forvaltningsloven. Det er viktig for å sikre dokumentasjon, god saksbehandling og klagerett, og har vært avgjørende for at mobbeofre har vunnet fram i erstatningssaker. I ny lov fjernes retten til enkeltvedtak, og erstattes av en ullen «aktivitetsplikt» som ikke gir samme juridiske rettigheter.

LES OGSÅ: På denne skolen skal ingen føle seg utenfor

Dårligere for barna

En skoleleder som ved uaktsomhet ikke stopper grov mobbing er i dag strafferettslig ansvarlig. Ny lov skjerper teksten til grov uaktsomhet, og innebærer et så klart forsett at rektor nærmest egenhendig må ha forvoldt alvorlig skade. Dette er et tydelig bevis på hvem som får styrket sine interesser i den nye loven. Det er ikke barna.

Mobbing påfører barn alvorlige skader for livet, og med ny lov vil rektorer som bagatelliserer barns opplevelser slippe enda lettere unna straff. Vi etterlyser også en oppreisningsordning, slik at mobbeofre slipper lange, dyre og vanskelige rettssaker for å få kompensasjon for et ødelagt liv. Dagens lov er krystallklar på at elevens subjektive opplevelse av trygghet er avgjørende for hvorvidt lovens krav er oppfylt. I ny lov er ordbruken tvetydig rundt dette prinsippet, og vi stiller spørsmål ved om dette kan være brudd på Barnekonvensjonen.

Dagens lov er sterk og tydelig, det er håndhevingen som er problemet. Fylkesmannen har hatt ansvar for dette i 14 år, og titusener av barn har lidd under deres sviktende innsats. De 177 høringssvarene til Djupedalrapporten gir et talende bilde: Ingen av barnas forkjempere ønsket Fylkesmannen, mens de mektige aktørene i skolesystemet argumenterte hardt for å beholde den instansen som i praksis har gitt dem amnesti for grove lovbrudd.

Uavhengig klageinstans

Lederen av Djupedalutvalget, fylkesmann Øystein Djupedal, kom med et sterkt budskap da han gikk på tvers av eget embete og krevde en ny, uavhengig klageinstans, i likhet med Barneombudet. Det faller på sin egen urimelighet at regjeringen trosser tunge faglige råd, vende det døve øret til barna, og viderefører denne instansen, uten videre utredninger.

Dessverre er vi en svak stemme i forhold til de mektige aktørene i skolesystemet. 50.000 mobbeofre og deres familier er lei av å ikke bli hørt og tatt på alvor. Stortinget er nå vårt siste håp fordi lovforslaget skal opp til avstemming. Vi setter pris på at KrF siden Bondevik har hatt mobbing som hjertesak. Det er et omdømme som må forvaltes med omhu.

Ditt mandat gir deg en unik mulighet til å hjelpe utallige barn, Anders Tyvand. Vi ber deg fraråde Stortinget å vedta en lov som svekker barns rettsvern, og håper at du jobber videre med å utrede muligheten for en ny, uavhengig, klageinstans som kan håndheve loven og gi fortvilte barn håp om hjelp.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.