Tønsbergbarnehagene, der barn ler!

Mette Vikan Andersen er kommunaldirektør for oppvekst, kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg klommune.

Mette Vikan Andersen er kommunaldirektør for oppvekst, kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg klommune. Foto:

Av
DEL

LeserbrevNok et barnehageår er i gang. Forrige barnehageår har medier og politikere lokalt og nasjonalt hatt fokus på bemanning i barnehagene, ulykker som skyldes for dårlig bemanning, høyt sykefravær og mat eller ikke mat i barnehagen.

Hva har skjedd:
Tusen barn går i kommunale barnehager hver dag. Der blir de møtt av omsorgsfulle og dedikerte ansatte og ledere som hver dag møter på jobb for å sikre at hvert barn skal ha en så fin dag som mulig ut fra sine forutsetninger. De legger til rette for god lek, relasjonsbygging, mestring, språkutvikling og trivsel.

De er opptatt av at alle skal ha det bra og at de ressursene de har til rådighet brukes godt og gis på en så likeverdig måte som mulig. De er opptatt av å bygge gode relasjoner mellom voksne og barn og i barnegruppene. De er stolte av jobben sin og tilegner seg kunnskap for å bli en enda bedre voksen rundt det enkelte barn. Vi har ansatte som er opptatt av tilknytning og av å sikre gode overganger til skole. Vi har ansatte som er opptatt av livsmestring.

Vi har ansatte som deler sin kunnskap gjennom gode praksisfortellinger.
Vi har ansatte som er gode rollemodeller.
Vi har barnehager som har fått IA pris for sitt nærværsarbeid.
Så på tross av ønske om en bedre bemanning og lavere sykefravær vil jeg si:

Tusen takk til hver og en av dere som jobber i Tønsbergbarnehagene, kommunale og private. Takk for alt dere gjør for at barn i Tønsberg skal det beste utgangspunkt for en god og trygg oppvekst. Jeg er ydmyk og stolt!

God oppstart av nytt barnehageår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags