Tre grunner til at du bør bry deg om barnefattigdom

BRY DEG: Det er ingen tvil om at en oppvekst preget av vedvarende lav inntekt har en negativ påvirkning på barn, skriver Audun Hammer Hovda.

BRY DEG: Det er ingen tvil om at en oppvekst preget av vedvarende lav inntekt har en negativ påvirkning på barn, skriver Audun Hammer Hovda. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Du tenker kanskje ikke over at det er 101 325 barn som i dag vokser opp i fattigdom; du har jo ikke barn, eller så lever de i alle fall ikke under fattigdomsgrensa. Jeg vil gjerne fortelle deg hvorfor du allikevel bør bry deg.

DEL

1. For barnets skyld

LeserbrevDet er ingen tvil om at en oppvekst preget av vedvarende lav inntekt har en negativ påvirkning på barn. De deltar sjeldnere på organiserte fritidsaktiviteter, har færre venner, og kan mangle en del materielle goder en ofte tar for gitt.

At fattigdom går i arv er et kjent fenomen, og har definitivt røtter i virkeligheten. Barn som selv har vokst opp i fattigdom har større sannsynlighet til å motta sosialhjelp som voksne enn andre barn, noe som fort kan bli en stor påkjenning. Ved å redusere barnefattigdom er man derfor med på bygge opp under en sunn, trygg livsstil for barna, og å sikre at flere kommer til å få gode levekår som voksne.

2. For samfunnets skyld

Et trekk som ofte går igjen i lavinntektshusholdninger er at forsørgerne ofte har lite utdanning. Noe av det som kjennetegner industrialiserte land som Norge er at vi har en høy grad av spesialisert arbeidskraft og kompetanse, og dette krever høy utdanningsgrad i befolkningen.

Barn som kommer fra familier med lav utdanningsgrad og dårlig økonomi har selv større sjanser til å ende opp i samme situasjon, noe som ikke bare er dårlig for barnet, men også for resten av samfunnet.

Dette er i lengden dyrt for fellesskapet som både betaler for tiltak som sosialhjelp, men også taper skatteinntekter.

3. For din skyld

Taper samfunnet, taper hver og en av oss. Når statens utgifter øker og/eller inntektene synker, kompenserer man ofte for dette gjennom økte skatter og avgifter, slik at du faktisk taper penger på at andre folk har dårlig råd, noe som bygger opp under en slags egoistisk altruisme. Det bør derfor, uavhengig av ditt politiske ståsted, være et mål for deg å bidra til at færre barn vokser opp i fattigdom.

Hva kan du gjøre?

Det er mange politiske organisasjoner som aktivt jobber med barn som rammes av fattigdom, for eksempel gjennom å tilby sosiale tilbud til barna. Et eksempel på dette er Røde Kors, som gjennom deres Barn i Norge-program arbeider med å gi ferietilbud til fattige familier, gratis leksehjelp, og mye mer. Man har også en rekke organisasjoner som arbeider med å forbedre de økonomiske kårene til forsørgerne, noe som inkluderer de fleste politiske partiene.

Selv er jeg med i SV, som ønsker å prisjustere barnetrygda som ikke har blitt økt siden 1996, noe som kunne fått 18 000 barn ut av fattigdom. Vi ønsker også å gjeninnføre barnetillegget for uføre, og passe på at barnetrygd ikke regnes med når det skal utbetales sosialhjelp, som videre kunne lettet på det trykket mange vanskeligstilte familier kjenner på. Du må selv ta avgjørelsen om hvilket parti som passer best for deg, men jeg vil uansett oppfordre deg til lokalt engasjement, og ta opp barnefattigdom som en viktig problemstilling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags