Gå til sidens hovedinnhold

5.100 barn i Vestfold lever i fattigdom - øk barnetrygden nå!

Artikkelen er over 4 år gammel

Vi krever justering av barnetrygda! Dette kravet kommer fra 12 landsdekkende organisasjoner som representerer alt fra leieboere, aleneforsørgere, barnevernsbarn til rusavhengige og tidligere straffedømte.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De har samlet seg i Samarbeidsforum mot fattigdom som nå går til kamp for økning av barnetrygda som har stått stille siden 1996. Siden årtusenskiftet har barnefattigdommen i Norge blitt dobla. I Vestfold lever 5.100 barn i familier med såkalt «vedvarende fattigdom». I Norge nærmer tallet seg 100.000.
 

Økt barnetrygd er et av SVs fem hovedkrav til en ny regjering. En undersøkelse fra IPSOS i vår viser at flertallet av folket støtter opp om dette. Spørsmålet som ble stilt var: «Dagens sats for barnetrygden er 970 kroner pr måned per barn under 18 år. Satsen er uendret siden 1996. Mener du størrelsen på barnetrygden bør økes, reduseres eller forbli på dagens nivå?» Hele 68 prosent svarer at nivået må opp, mens bare 21 prosent sier de vil bevare dagens nivå. Bare tre prosent vil redusere den.

SV står ganske aleine om kravet om økt barnetrygd. Men vi er likevel optimistiske for muligheten av gjennomslag når vi opplever støtte fra organisasjoner som det ny starta Samarbeidsforumet, med støtte i folket og med en klar melding fra forskere om at økt barnetrygd er det viktigste tiltaket vi kan gjennomføre for å redusere antallet barn i fattige familier.

I tillegg til at barnetrygda har stått stille i over 20 år, ble småbarnstillegget fjerna i 2003. Det betyr at for en familie med to barn på 2 og 5 år har barnetrygda blitt nesten halvert. I tillegg har regjeringa vedtatt at barnetillegget for uføre skal fjernes. Det vil ramme 4500 barn. En ufør trebarnsmor med lav inntekt før hun ble trygdet, taper 20 000 kroner i året. Dette kommer i tillegg til at Stortinget mot SVs stemmer, har vedtatt kutt i uføretrygda. 100.000 mennesker vil tape mer enn 6000 kr i året.

Om vi justerer barnetrygda med inflasjonen ville vi redusere antallet barn i fattige familier med over 18.000. Hvis vi justerer i forhold til den generelle lønnsutviklinga i samme periode, blir antallet enda større.

Det fine med barnetrygda er at det er en enkel og ubyråkratisk støtte som gis til alle med barn. Den kan ses som et «skattefradrag» du får fordi det koster å ha barn. Fordelen med barnetrygda er imidlertid at også de som ikke har inntekt, får denne kompensasjonen. Det at alle får barnetrygd er en viktig grunn til at den er så viktig for å redusere forskjeller. Den skaper ikke såkalte «fattigdomsfeller» der folk risikerer å miste barnetrygda hvis de får jobb.

Vi bør få en diskusjon om barnetrygd i valgkampen. Hva mener Arbeiderpartiets kandidater i Vestfold? Vil de støtte SVs krav om økt barnetrygd?

Kommentarer til denne saken