90.000 barn i fattige familier – og tallet er økende

BARNEFATTIGDOM: Stadig flere barn og unge føler seg utenfor som følge av dårlig økonomi. Foto: Shutterstock

BARNEFATTIGDOM: Stadig flere barn og unge føler seg utenfor som følge av dårlig økonomi. Foto: Shutterstock

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Harde fakta viser at ikke alle får nyte av landets velstand. I Vestfold lever opp mot 5000 barn med risiko for å havne i fattigdom. Dette utgjør over 10 prosent av barna i fylket, og plasserer Vestfold over det nasjonale gjennomsnittet.

DEL

MeningerTønsberg har en noe lavere andel (8,8 prosent) enn Larvik og Sandefjord (henholdsvis 12,5 og 12,8 prosent). For Tønsberg sin del betyr dette at opp mot 700 barn vokser opp i familier med lav inntekt, og er særlig sårbare for å oppleve fattigdom.

Barnefattigdom er uakseptabelt for barna det gjelder – og den vil bli kostbar for samfunnet på sikt. På den nye nettressursen barnefattigdom.no ligger et nytt indikatorsett om barnefattigdom basert på registerdata fra Statistisk sentralbyrå. Siden er et verktøy for kommunene til både å identifisere omfanget av barnefattigdom i egen kommune og fylke, og til å sette inn målrettede tiltak for å nå fram til og hjelpe de barna som trenger det.

Over 90.000 barn i Norge lever i dag i fattige familier, og antallet har økt jevnt siden begynnelsen av 2000-tallet. Vi ser tendenser til at velstandssamfunnet er i ferd med å bli et parallellsamfunn. Barn har rett til likeverdige tjenester uansett hvor de bor i Norge, men UNICEF Norges kommuneundersøkelse i fjor høst viste at virkeligheten ikke er slik. Analysen viste til dels store forskjeller i omfang og kvalitet på tjenestene, også mellom kommuner med ganske likt utgangspunkt.

LES OGSÅ:  – Når foreldre ligger våkne om natta og tenker på hvordan de skal få endene til å møtes, blir de dårligere foreldre

LES OGSÅ: Tønsberg har over 1000 fattige barn. Slik vil SV hjelpe dem og andre fattige 

Noen mangler det andre tar for gitt

Relativ fattigdom defineres internasjonalt ut fra forventningene i samfunnet du lever i. I Norge kommer fattigdommen til uttrykk på en annen måte enn i andre land. Den handler om barn som mangler de godene andre barn tar for gitt. Har du de skoene du trenger, ferietur i vente eller penger til å kjøpe gave når du blir bedt i bursdag? Hvis ikke er sjansen for at du vil oppleve sosial isolasjon betraktelig høyere enn gjennomsnittet.

Barn trenger relasjoner med jevnaldrende for å ha et godt liv. Ungdommen selv sier at det verste med å være fattig, er at du ikke kan delta på det andre kan.

Kjenner utenforskapet

Stadig flere barn og unge føler seg utenfor som følge av dårlig økonomi. I UNICEFs siste levekårsrapport oppga hele 4,5 prosent av norske barn at de opplevde dårlig livskvalitet. Ungdata viser at barn i lavere sosiale lag deltar mindre i organiserte fritidsaktiviteter og bor trangere. Vi ser også en signifikant sammenheng mellom dårlig familieøkonomi og psykiske helseproblemer hos barn.

Skolegang trekkes ofte fram som nøkkelen til sosial utjevning og mobilitet. Tidlig innsats fra barnehagealder er nødvendig for å unngå at barn blir hengende etter språklig, faglig og sosialt. Hvordan du klarer deg på skolen de første årene påvirker hvordan du gjør det på videregående, og dersom du ikke fullfører utdanningsløpet er sjansen for at du kommer i jobb mindre. Da står du i fare for å overføre de økonomiske problemene fra din egen barndom til neste generasjon, og familien kommer fort inn i en ond sirkel.

LES OGSÅ: Hadde barnetrygda fulgt lønnsutviklingen, ville vi hatt 35.000 færre fattige barn her til lands

Barnefattigdom  må bekjempes

Myndighetene har avsatt mye ressurser for å motvirke de uheldige konsekvensene barnefattigdom kan føre med seg. Blant annet får kommuner og organisasjoner tilskudd slik at barn skal slippe å oppleve å bli ekskludert fra ferie- og fritidsaktiviteter.

I den nylig inngåtte fritidserklæringen går kommunene, frivilligheten og staten nå sammen om en felles innsats for at alle barn skal få mulighet til å regelmessig delta i en organisert fritidsaktivitet. Barnefattigdom bekjempes med kunnskap og tidlig, langsiktig innsats. Med Bufdirs nye indikatorsett på barnefattigdom.no og UNICEF Norges kommuneundersøkelse, har lokale beslutningstakere fått viktige verktøy som kan skape resultater i arbeidet med å sikre bedre oppvekstvilkår for alle barn. Slik kan Norge bli et godt sted å vokse opp – for alle.

Mari Trommald og Bernt G. Apeland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags