Mange barn ikke har økonomisk mulighet til å delta i fritidsaktiviteter - gi barnetrygd til alle

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Færder SV vil ha barnetrygd for alle!

DEL

MeningerVi har et godt utbygd velferdssystem i Norge. En av grunnpilarene er barnetrygden som tilfaller alle. Barnetrygden ble innført av et enstemmig Storting i 1946, som den første universelle trygden uavhengig av inntekt eller klasse. Den ble innført for å avhjelpe fattigdom i barnerike familier.

Barnetrygden regnes ikke som inntekt og tilfaller alle som har barn, med ett unntak. For de som mottar sosialhjelp regnes barnetrygden som inntekt i de fleste kommuner i Norge. Den universelle ordningen som i 1946 ble innført for å avhjelpe fattigdom i barnerike familier blir altså motregnet nettopp for dem som har minst å rutte med. I noen kommuner har politikerne valgt å holde barnetrygden utenfor når sosialhjelp beregnes. I Vestfold gjelder dette Re, Larvik og Sande. All ære til dem for det. Slik må det bli i Færder kommune også.

Mange har ikke muligheter

Dessverre er realiteten at mange barn ikke har økonomisk mulighet til å delta i fritidsaktiviteter eller være med og feire venners bursdager. Færder SV vil at alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, ha mulighet til å si ja takk til bursdagsselskap og gi en gave slik de andre gjør. Alle barn skal også bo i familier hvor det er økonomisk mulig å skaffe klær og sko som trengs og til enhver tid faktisk også mat. Vi vil sørge for at de økonomiske inntektsforskjeller ikke fører til økt fattigdom for barnefamilier.

Vi vet at antall familier i Færder kommune med inntekt under fattigdomsgrensa øker. I følge Bufetat var det i Nøtterøy og Tjøme 536 barn i familier med vedvarende lavinntekt i 2016. Lav inntekt regnes som mindre enn 60 % av medianinntekten for husholdningstypen. Dette tilsvarer EUs standard for relativ fattigdom. I Nøtterøy og Tjøme var det ifølge SSBs KOSTRA-tall i 2017 388 barn i husstander som mottok sosialhjelp i løpet av året. Et alt for høyt tall. Vi må vi ta affære og endre dette, slik andre kommuner har klart før oss.

Bedre og mer forutsigbarhet økonomi

Færder SV vil at lavinntektsfamilier skal få større økonomisk trygghet og en forutsigbar inntekt. Sosialhjelp er et tilskudd som vurderes fra måned til måned, og gir dermed mindre økonomisk stabilitet for utsatte familier. Derfor vil vi at barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Familier får da beholde barnetrygden uavkortet, de får en bedre og mer forutsigbar økonomi.

På landsplan jobber SV for å øke barnetrygden og regulere den årlig i takt med kostnadsutviklingen. Vi mener at Stortingets politikere i 1946 tenkte kloke tanker og at universell barnetrygd fremdeles er et vesentlig og viktig middel for å bekjempe fattigdom i barnefamilier. Nå er det opp til lokalpolitikerne å engasjere seg. Barnetrygden må holdes utenfor inntekten ved beregning av sosialhjelp, og det jobber SV for.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags