Vi må ta vare på ungdommene våre

Av
DEL

LeserbrevTønsbergs blad skriver om eksplosiv økning i voldsbruk og rusmiddelbruk blant ungdom i Færder kommune. For noen uker siden hørt vi om mobbing, rus og vold i Tønsberg kommune. Det er på tide å handle. Vi må ta vare på ungdommene våre.

Skolene roper varsku om ungdomsmiljøene. Rusbruk og kriminalitet blant lokale ungdommer øker. Kommunen og politiet er bekymret. Politiet gjør godt forebyggende arbeid i skolene, men de kan ikke snu utviklinga alene. Vi trenger flere oppsøkende sosialarbeidere og miljøterapeuter. Vi trenger skoler hvor ungdom er trygge, trives og lærer. Vi trenger gode lærere og sosialarbeidere i skolene. Vi trenger tilgjengelige voksne der ungdommene er på fritida. Vi trenger jobber til ungdom, og voksne som tar ungdom på alvor. Vi trenger et inkluderende samfunn, et samfunn hvor alle har ansvar for å ta vare på hverandre. Vi trenger samarbeid mellom sosialarbeidere, skoler, politi og befolkning, for å oppdage, og forebygge, rusbruk og vold blant unge mennesker.

I 2018 kartla Utekontaktene hvordan vi kan nå ungdom, som ruser seg, med rett hjelp tidlig nok. Ungdom, fagfolk og foreldre svarte på undersøkelsen. Resultatene i undersøkelsen «Under radaren» viser at:

Ungdom vil ha voksne å snakke med på skolen og i sentrum. Voksne som er tilgjengelig, kjenner til ungdomsmiljøene og de utfordringer ungdommen møter.

Ungdom vil at lærere, foreldre, helsepersonell og andre som treffer ungdom få økt kunnskap om og forståelse av ungdoms rusbruk.

Voksne fagfolk vil at tverrfaglige samarbeid forbedres og tiltakene blir tilgjengelige. Lærere vil ha noen å drøfte bekymring med på skolen. Skolen vil ha andre fagfolk inn i skolen for å bidra til en trygg og god skolehverdag.

Arbeidet i lokalsamfunnet er avgjørende. Vi har alle ansvar for å skape trygge inkluderende lokalsamfunn. I tillegg til dette fellesansvaret, er det vesentlig med voksne fagpersoner som jobber spesielt med forebyggende ungdomsarbeid. Forebyggende arbeid må skje der ungdom er, på skolen og på fritida. Ungdommen trenger voksne som kjenner både ungdomsmiljø og hjelpeapparatet. De som skal forebygge må kjenne personene som er i miljøene eller er i ferd med å gå inn i destruktive miljøer.

I Norge har vi et velfungerende politi, det gir oss trygghet, men politiet kan ikke bekjempe rus, vold og utenforskap, alene. Vi har mange og gode hjelpetiltak for mennesker som faller utenfor samfunnet, men hjelpetiltakene når ikke alle. På skolene er det nødvendig med miljøterapeuter som ser unge som sliter og kjenner miljøene som er ugreie. Utenfor skolen trenges det utekontakter som er tilgjengelig for ungdom som ikke selv oppsøker hjelpeapparatet. Utekontakten er til stede på arenaer hvor unge mennesker er, snakker med dem, blir kjent med dem og tilby alternativer til destruktive handlinger og miljøer. Når problemene øker er det oppsøkende sosiale arbeidet viktigere enn noen gang tidligere. Utekontakter kan fortelle om skjer i ungdomsmiljøene slik de gjør gjennom rapporten «Under radaren?». Kunnskap som er viktig å opprette gode forebyggende tiltak.

Lærer, miljøterapeuter, utekontakt, helsesøster, barnevern, og politi kan sammen være et lag rundt skolen og de unges fritidsarenaer, slik skaper vi en trygg og god kommune. Godt forebyggende arbeid gjører at vi slipper flere slike avisoverskrifter som vi har sett for mange av de siste ukene.  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags