Bedre utvikling av leke- og uteoppholdsarealer

Tønsberg - der barn ler

Tønsberg - der barn ler Foto:

Av
DEL

LeserbrevTønsberg kommune skal være et sted der barn ler. Da er det viktig å ta grep om hvordan våre felles arealer for lek og opphold utvikles på en variert, bevisst og god måte.

Tønsberg har ingen kvalitetsstandard for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging. Det burde vi ha, og Venstre fikk flertall for sitt forslag om å innføre en slik standard i forbindelse med behandling av kommuneplanen.

Vi kan legge ekstra godt til rette for lek og aktivitet

Ulike kvaliteter og bevisst utvikling av leke- og uteoppholdsarealer henger sterkt sammen med boligutviklingen. Å legge best mulig til rette for lek er viktig! Slik kan vi bedre utearealene for barn i alle aldre.

Dette er en måte å styrke barn og unges interesse i planleggingen på. Kvalitetsstandarden kan utvikles i etterkant av at vi vedtar kommuneplanen. I tillegg kan dette gi Tønsberg flere grønne lunger, såkalte nærmiljøparker, i et ellers tungt utbygd område, om vi setter de riktige bestemmelsene.

Trafikktrygg gangforbindelse og lekeareal

Eksempler på hva man kan ta for seg i en slik standard: Trafikktrygg gangforbindelse, avstand mellom bygninger på motstående sider av felles uteoppholdsareal, sittegrupper, lekeareal for barn i ulike aktivitetsgrupper, belysning, barns behov og sikkerhet, visuelle kvaliteter og uterom. Oslo kommune og Larvik kommune har standarder for leke- og fellesareal. Dette er to kommuner vi kan ta inspirasjon fra i vårt eget arbeid med å gjøre boligutviklingen i Tønsberg enda bedre.

I kommuneplanens høringsrunde kom det forespørsler om å tydeliggjøre kravene for lekeareal, og vi i Venstre mener det henger såpass sammen med hvordan vi skal skal bygge og bo.

Tønsberg bystyre støttet vårt forslag om at en kvalitetsstandard for varierte felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging skal utarbeides. Dette kommer til å gjøre Tønsberg til en enda mer attraktiv kommune for familier med barn i alle aldersgrupper og virkelig gjøre Tønsberg til en kommune der barn ler.

Vi er veldig glade for at forslaget ble støttet. Venstre i kommunestyret utgjør en forskjell!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags