Flere i barnehage, flere i jobb

OMDISPONERING:Det er bedre å betale for barnehager enn å gi kontantstøtte.

OMDISPONERING:Det er bedre å betale for barnehager enn å gi kontantstøtte. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Da kontantstøtteordningen i 2012 ble fjernet av Stoltenberg-regjeringen for de eldste barna, var resultatet at foreldrene valgte barnehage, og sysselsettingen blant småbarnsforeldrene økte.

DEL

Meninger 

Programkomiteen i Arbeiderpartiet har lagt frem første utkast til stortingsvalgprogram for perioden 2017 til 2021.

Dette er nå ute på høring, og skal endelig vedtas på partiets landsmøte i april. Et program for arbeid, muligheter og trygghet.

LES OGSÅ: Utvalg går inn for gratis barnehage og behovsprøvd barnetrygd

Det har heldigvis skjedd mange viktige forbedringer i familiepolitikken slik at mor og far kan kombinere familie og arbeid.

Lozan Balisany

Lozan Balisany

Hverdagen kan bli enklere

Godt utbygde offentlige velferdstjenester er en forutsetning for å gi frihet til å være familie. Vi foreslår derfor en rekke løsninger for å gjøre småbarnsforeldrenes hverdag enklere, og jeg gleder meg til å få innspill på enda flere løsninger i programdebatten.

Barnehage er et godt eksempel i denne sammenheng. Det er bra for barna, og trygt for foreldre i jobb, og det bidrar til likestilling og integrering.

Derfor var barnehageforliket som Arbeiderpartiet sto i spissen for en historisk viktig virkemiddel i familiepolitikken, og arbeidslivspolitikken. Et forlik som gir alle barn etter fylte ett år rett til barnehageplass, og foreldrene muligheten til arbeid. I sum har barnehageløftet vært en de største sosiale satningsområdene i nyere tid.

Ventestøtte til du har barnehageplass

Vi foreslår nå at familier som har søkt om barnehageplass, kan motta ventestøtte fra foreldrepermisjonen tar slutt til barnehageplass tilbys. Dette ved at kontantstøtteordningen avvikles.

Det familiepolitiske området har vært i en særklasse når det gjelder å legge til rette for at det skal være mulig å kombinere arbeid og omsorg for barn. Da kontantstøtteordningen i 2012 ble fjernet av Stoltenberg-regjeringen for de eldste barna, var resultatet at foreldrene valgte barnehage, og sysselsettingen blant småbarnsforeldrene økte.

LES OGSÅ: Hvem vil Høyre samarbeide med i neste runde?

Kutt kontantstøtten

Nå vil vi avvikle hele ordningen, og jeg mener det er gjenkjennelig standpunkt fra et parti som opp gjennom årene har jobbet for å utfase ordningen, og som tar ansvar for økt likestilling i samfunnet.

LES OGSÅ:  Lozan Balisany (Ap) mener kontantstøtten er en av hovedårsakene til at innvandrerkvinner ikke blir integrert

I dag er det barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage som får tilskuddet. Det hevdes at det er kun snakk om noen få måneder, og det slår ikke ut på sysselsettingen at de foreldrene velger å være hjemme. Situasjonen i dag er også slik at mange foreldre savner en reell barnehagedekning da ikke alle kommuner har full dekning. Arbeiderpartiet vil at alle foreldre får et tilbud når de søker plass i sin kommune.

I selvbiografien til Arbeiderpartiets tidligere statsminister Jens Stoltenberg er kontantstøtten viet flere sider, og det med god grunn.

Dette var en av hovedsakene til Høyre i stortingsvalget 1997; en ny familiepolitikk med kontantstøtte. Slik ble den innført i 1998 med sterk motstand fra Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet var i mot av en enkel forklaring, men et sosialpolitisk viktig poeng, pengene må brukes til å betale for barnehager.

De som trengte barnehagene mest, ville bruke ordningen mest; lavlønte kvinner, innvandrermødre, og aleneforsørgere.  Dette var argumentasjonen i 1997, og er aktuell også i 2017 – 20 år senere.

Kontantstøtte ikke bra for likestilling og integrering

Jeg mener det er nødvendig å erkjenne at ordningen går utover likestilling og integrering. Fordi vi vet 20 år senere at ordningen blir mest brukt av kvinner, og halvparten av disse er kvinner med innvandrerbakgrunn.

Etter budsjettforliket mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre, ble kontantstøtten økt. Det betyr en økning til 6000 kr, som tilsvarer 14,2 prosent av en gjennomsnittlig månedslønn.

Dette er penger vi kan bruke på å en bedre sosialpolitikk som er utjevnende og sikrer anstendige levekår for de som trenger det.  

Nøkkelen til integrering er språk, arbeid og respekt for felles spilleregler. Å legge til rette for arbeid og utvikle kompetanse, er avgjørende for at vi kan bevare et samfunn med små forskjeller og høy produktivitet.

Derfor vil jeg ha velferdsordninger som motiverer til arbeid, og ikke fravær i arbeidslivet.

Så ved å velge bort kontantstøtten, kan vi velge andre løsninger som samtidig gjør småbarnsforeldrenes hverdag enklere.

Arbeiderpartiet vil vurdere tiltak som reduserer tidsklemma blant småbarnsforeldre. Innenfor rammen av et likestilt foreldreskap vil vi utrede muligheten for redusert arbeidstid for foreldre det første året barnet er i barnehage, frem til barnet er to år.

Det er nok et giv i familiepolitikken fordi vi vil at alle skal med.  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags