Bemanningsnorm hele dagen til barns beste

Foto:

Av
DEL

LeserbrevI barnehagen skal alle barn kunne føle mestring og læringsglede og få et godt utgangspunkt for videre læring. Det er viktig med flere ansatte med fagkompetanse inn i barnehagene, med bemanningsnorm hele dagen gjennom. Det må være nok barnehagelærere og fagarbeidere. Hvorfor er det så viktig å satse på barnehagen? Utdanningsløpet starter allerede her. Her dannes barna, de mottar omsorg og lærer å vise omsorg. Dette skaper grobunn for videre læring i livet. De lærer dette gjennom relasjoner og i samhandling med andre barn og voksne. Lystbetont lek gir livet mening og barna får forståelse om det som rører seg i dets omgivelser.

Relasjoner og tilknytning tar tid og krever varsomhet å knytte. Det kreves nærhet og tilstedeværelse, interesse og omsorg for barnets ve og vel. Vi skal være trygge, stabile og faglig kompetente voksne i møte med barn. Slik opprettes tillit og trygghet. Drugli presenterer forskning på små barn som forklarer hvor viktig det er å være sensitiv som voksen overfor barnets signaler. Hun anser dette som en svært sentral faktor i å etablere en trygg tilknytning mellom voksen og barn. Når den voksne leser barnet barnets signaler og vet hva barnet trenger vil barnets behov oppfattes og fylles deretter. Først når dette er etablert er barnet i en trygg tilknytning med den ansatte og dermed klar for danning og læring.

Medvirkning

Oversatt til engelsk kan medvirkning tolkes som «participation», som igjen betyr deltakelse. I norske barnehager handler det blant annet om at alle barn har lik rett til å bli hørt. Medvirkning er likevel mer nyansert enn deltakelse. Det handler også om medbestemmelse og medhandling inn i et fellesskap. Det handler for det første om barns muligheter for å medvirke og delta i fellesskapet, noe som innebærer å bli inkludert i gruppa, få gruppe tilhørighet og få innflytelse på det som skjer. For det andre handler det om barnas opplevelse av at deres ønsker, følelser og idéer blir lyttet til. Fra eget ståsted vil jeg kunne understreke at flere ansatte er essensielt for å få til at alle barn skal bli mer synlige og få deltatt på like premisser, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, kultur mm. Medvirkning er dermed slik jeg ser det, en arena for læring på barns premisser.

Det har blitt et større fokus på medvirkning etter Barnehagelovens § 1 kom i 2006. Det står beskrevet at barna skal kunne gi uttrykk på barnehagens innhold og aktivt være med på å planlegge og vurdere dette. Ikke minst uttrykkes det at barnets meninger skal tas på alvor og i henhold til den alder og modenhet barnet er. Dermed skal det også legges vekt på å tolke de yngste barnas non-verbale signaler og kommunikasjon når det kommer til barns uttrykk på barnehagens daglige virksomhet.

Til barns beste

Nå står en ny mobbelov på trappene på vei inn i Barnehageloven. Gjennom #uforsvarlig-historiene i barnehageopprøret har vi fått innblikk i mange barnehageansattes hverdag. Dersom rammene hadde vært annerledes, kunne vi gjort langt mer for hvert enkelt barn. Vi er allerede pålagt å jobbe forebyggende mot mobbing gjennom rammeplanen. Dersom ønsket er til det beste for barn ville disse intensjonene være lettere å etterfølge på en grundig og tilfredsstillende måte, med økt bemanning i barnehagene i landet. Flere krav stiller også krav til flere hender.
Tønsberg Arbeiderparti går til valg mot bemanningsnorm hele dagen, Barnehageopprøret har talt og vi har hørt. Velg klokt og la barnas stemmer bli hørt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags