Foreldreutvalget for barnehagene (FUB) i Tønsberg skrev nylig en kronikk om bemanningsnormen, med en etterlysning av lokalpolitikere som tar ansvar. Arbeiderpartiets Anne Holm Moen svarte med at deres parti tar ansvar for barna våre. Hun viser til at det er lite handlingsrom i neste års budsjett, men at det ligger en økning på 500.000 kroner mer i vikarmidler til barnehagene inne for 2019.

LES OGSÅ: Vi tar ansvar for barna våre

FUB erfarer at vikarsituasjonen i kommunen i dag er bekymringsverdig, og at dette er en økning som knapt vil merkes. Her forklarer vi hvorfor.

Etter et vedtak i kontrollutvalget i Tønsberg, har KPMG gjennomført en forvaltningsrevisjon rundt vikarbruken i de kommunale barnehagene. De har samlet inn tall og data for alle virksomhetene på barnehageområdet, og de har gjort intervjuer i konkrete barnehager.

LES OGSÅ: Det blir mat i barnehagen igjen – i 2020: – Barn lærer best når de er mette

Bruker mindre på vikarer nå

Tallene viser at de samlede vikarutgiftene for de kommunale barnehagene har gått ned, fra 20,9 millioner kroner i 2014, til 15,7 millioner i 2016. De reelle vikarkostnadene etter refusjon var 7,6 millioner kroner i 2014 mot 4,5 millioner i 2016.

En optimistisk sjel kunne kanskje se for seg at basillene fant seg andre kommuner å slå seg ned, slik at sykefraværet blant de ansatte hadde tilsvarende nedgang. KPMGs funn er av langt dystrere karakter.

Som hovedregel settes det ikke inn vikar ved sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden i de første, ikke-refusjonsberettigede, 16 dagene. Da forsøker barnehagene hovedsakelig å sikre forsvarligbemanning ved å omorganisere den bemanningen de har.

LES OGSÅ: Barna blir politiske kasteballer – hvem tar ansvaret?

Fagpersonellet bekymret

Her er et lite utdrag av KPMGs funn:

■ Fagpersonell er bekymret for bemanningssituasjonen med tanke på å ivareta alle barnas behov, spesielt de mest sårbare barna, og for slitasje på personell i perioder. Flere påpekte at grunnbemanningen i barnehagene i utgangspunktet er for lav.

■ Det erfares at omorganiseringer av personell mellom barnegrupper skaper uro og utrygghet for barn.

■ En alvorlig konsekvens av vikarbruk er at barn kan oppleve ikke å bli tilstrekkelig sett, og at det blir vanskelig å få til tidlig innsats hos alle barn som trenger det. Selv om mye vikarbruk vurderes å være uheldig, anses det likevel som bedre, nesten uavhengig av kompetanse, enn ikke å sette inn vikar.

■ KPMGs vurdering er at det er en risiko for at kommunen ikke ivaretar regelverket for kvalitativt og pedagogisk innhold i barnehagene. Særlig bekymringsverdig er praksisen for å operere med redusert bemanning.

■ Funnene indikerer at vikarbudsjettet balanserer hårfint i forhold til å tilrettelegge for faglig forsvarlighet, skriver KPMG.

LES OGSÅ: Her avgjør de at barnehagen skal legges ned: – De vet nok ikke helt hva de gjør

"Ubehagelig"

Utvalg for oppvekst og opplæring i Tønsberg hadde KPMG-rapporten oppe i sitt siste møte. Her ble det uttalt at noen forbedringer skal ha skjedd siden 2016. 2017-tallene er ikke med.

Bemanningsnormen har ikke utgjort store forskjeller i Tønsberg. I utvalget ble det gitt uttrykk for at rapporten inneholdt opplysninger utvalget var kjent med fra før, men at det var «ubehagelig å få det så i klartekst», direkte sitat.

Det har vi i FUB Tønsberg tro på. Enda mer ubehagelig tror vi det er å se og erfare dette på nært hold, slik barnehageforeldrene og barnehagebarna vi representerer gjør ganske mange ganger gjennom et barnehageår. Vi inviterer gjerne politikerne med en av morgenene der vi foreldre leverer barn i barnehager der dyktige ansatte gjør sitt beste for å spre altfor få voksne på kryss og tvers av avdelinger for å få dagens kabal til å gå opp, og kan tilby et åttendedels fang til den lille som trengte det akkurat da.

LES OGSÅ: Den er den eneste i sitt slag i kommunen, men nå blir pengestøtten redusert: – Det er bruk for oss

Dekker ikke behovet

Selvsagt sier vi ja takk til 500.000 kroner mer til vikarer. Men Tønsberg kommune har seks barnehagevirksomheter, med 21 kommunale barnehager. Summen per barnehage per år blir forsvinnende liten, og vi kan derfor vanskelig se at de 500.000 kronene vil utgjøre særlig stor forskjell.

De dekker på langt nær det behovet som er der.

FUB Tønsberg heier på å prioritere barnehagebarn høyt i partiprogrammene. Men det holder ikke å snakke og skrive. Det lille handlingsrommet det vises til i budsjettet, varer fort et helt barnehageliv for et barn.

Vi forventer handling, før dagens barnehagebarn er ungdomsskoleelever. Vi ber derfor fortsatt politikerne i Tønsberg om å være seg sitt ansvar bevisst, for de små, for sine ansatte og for framtida. Bevilg nok midler til å sette inn nok vikarer i barnehagene – nå!