Milliontilskudd til styrket bemanning i Tønsbergs barnehager

STYRKER TILBUDET: Seks barnehager i Tønsberg får bemanningstilskudd, skriver Johanne Archer og Anna Nilsen Martin.

STYRKER TILBUDET: Seks barnehager i Tønsberg får bemanningstilskudd, skriver Johanne Archer og Anna Nilsen Martin. Foto:

Av
DEL

LeserbrevVåren 2018 vedtok Stortinget en minstenorm for bemanning i barnehagene (antall voksne per barn). I revidert nasjonalbudsjett ble Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti enig om å bevilge 100 millioner kroner til dette. I år fordeles nærmere 260 millioner kroner hvorav barnehagene i Tønsberg får vel 3,4 millioner kroner.

Med dette følger regjeringen opp fjorårets minstekrav til antall barnehagelærere. Vi i Tønsberg Høyre er glade for å kunne sikre flere ansatte i både offentlige og private barnehager. En god bemanning er viktig i barnas første møte med språk, bokstaver og tall, samt lek og samspill med andre barn.

Ifølge SSB hadde Tønsberg en basisbemanning på én ansatt per 6,2 barn i 2017, det samme som andre kommuner på størrelsen vi sammenligner oss med. Andelen barnehagelærere i forhold til grunnbemanning lå i samme år på 42,5% som er godt over landsgjennomsnittet på 37,4%.

Normen stiller krav om en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks barn over tre år. Dette er gjort for å sørge for tettere oppfølging i en av de mest sårbare fasene i livet. Ved økt bemanning vil barn bli sett i mye større grad, og det vil bli enklere å se hvert enkelt barn og deres behov.

I vårt nye valgprogram for kommende fireårsperiode har vi programfestet å arbeide med å øke grunnbemanningen for å sikre forsvarlig bemanning i hele åpningstiden. Dette er fordi vi ønsker å gjøre barnehagetilbudet i Tønsberg enda bedre. Milliontilskuddet fra staten til både de kommunale og private barnehagene, tar oss nærmere ønskene våre om god grunnbemanning i alle barnehagene.

Midlene fra staten er fordelt på følgende måte: Bogen barnehage 593.793 kr, Brekke Naturbarnehage AS 593.793 kroner, Haugar barnehage 593.793 kroner, Teie Hageby barnehage 593.793 kroner , Rannveigs Gårdsbarnehage AS 593.793 kroner og Fjerdingen barnehage 446.956 kroner.

I Tønsberg går nesten alle barna går i barnehage. Vi ønsker å gi de små trygghet og omsorg med gode fang å krype opp i. Og legge til rette for at de får venner, kunnskaper og utvikler gode sosiale ferdigheter.

Det viktigste for god kvalitet i barnehagene er tilstrekkelig med trygge voksne. Men, også trivelige lærings- og lekemiljøer ute og inne er viktig. I Høyre vil vi ha barnehager med mangfold og en tilstrekkelig kapasitet i alle deler av kommunen. Derfor tok vår utvalgsleder for oppvekst og utdanning, Ole Sverre Lund, nylig øyeblikkelig grep da barnefamilier fra Sem og Vear lå an til å bli tildelt barnehageplasser på Eik. Nå jobbes det aktivt med å finne midlertidige tilbud slik at familiene ikke må kjøre halve kommunen rundt for å komme til og fra barnehagen.

I kommende valgperiode vil Høyre tilrettelegge for 5-årstrim i barnehagene, for å gi alle barn mulighet til organisert aktivitet. Vi vil arbeide for å utvide mattilbudet til på sikt å omfatte alle barnehagene i den nye kommunen. Vi ønsker å styrke tilbudet om åpen barnehage, og avsette midler slik at familier gis mulighet til å søke om friplasser i barnehager.

I Høyre har vi som mål å øke fleksibiliteten i barnehageopptakene. Vi ønsker å øke grunnbemanningen i hele åpningstiden. Andelen barnehagelærere i barnehagene bør økes til 50 prosent, og alle kommunale barnehager bør ha spesialpedagoger.

Fordi vi vet at sommerferien kan være krevende for barnefamiliene vil vi arbeide for å redusere sommerstengningen i barnehagene fra fire til tre uker. Åpningstidene i barnehagene i nåværende Re kommune ønsker vi å videreføre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags