Hvis de ansatte skal bruke tid på matlaging, kan vi overse signalene fra et voldsutsatt barn

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ansatte i barnehagene og Utdanningsforbundet ser nytten av å ha fokus på mat i barnehagen. Det som bekymrer oss er at barnehagens rammer i dag ikke er gode nok til å ivareta vårt mandat.

DEL

LeserbrevPolitikerne i utvalget for oppvekst og opplæring ønsker å gjeninnføre matservering i de kommunale barnehagene i Tønsberg. Saken skal behandles på utvalgsmøtet 25. oktober.

Barnehagens mandat bygger på rammeplanen. Et av fagområdene heter kropp, bevegelse, mat og helse. Det står blant annet at «barnehagen skal legge til rette for at alle barn skal oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse». I Tønsbergbarnehagene jobbes det allerede godt med dette. Det er pedagogen sitt ansvar å legge opp til prosjekter som ivaretar alle fagområdene i rammeplanen, inkludert det som har med mat å gjøre. Pedagogen vurderer i sin planlegging av hvert enkelt prosjekt hva som passer best for barnegruppa og i barnehagen.

Vil bruke tiden på andre ting

Ved at politikerne gjeninnfører mat i barnehagene frykter vi at uforholdsmessig mye tid brukes på matlaging og servering. Arbeidstiden til de ansatte er delt inn i tre forskjellige vakter, som kalles tidlig-, mellom- og senvakt. Det er omtrent 4,5 time om dagen at alle ansatte er på jobb samtidig. Det er denne tiden som skal brukes til gjennomføring av prosjekter med barna, samarbeidsmøter med andre instanser, utviklingsmøter i barnehagen, pauser for ansatte og måltider med barna.

En meget alvorlig konsekvens kan bli at vi ikke får med oss signalene et voldsutsatt barn sender. At vi ikke har tid til å se konflikter som utvikler seg mellom barn, eller at barn som trenger ny bleie ikke får nytt skift fordi en ansatt holder på med maten på kjøkkenet.

Når det tidligere ble nevnt at vi er bekymret for at rammene våre ikke er gode nok til å ivareta rammeplanens mandat, så handler dette om bemanning, sykefravær, barnehagens utforming og økonomi.

Innfrir ikke kravene fra Mattilsynet

Vi vet at:

• Bemanningen ikke har forandret seg de siste 30-40 åra, men det har kravene til de ansatte og antall småbarn i barnehagen har blitt langt flere.

• Sykefraværet i barnehagene er høyt, og vikarbudsjettene er lave.

• Mange av Tønsbergbarnehagene har ikke den standarden som kreves av mattilsynet for å servere mat hver dag. Plassmangel, mangel på industrimaskiner og kjøleskap er noen av utfordringene.

• Dersom barnehagenes kjøkken skal oppgraderes til storkjøkken vil dette ha store økonomiske konsekvenser for kommunen.

Matservering er behagelig for foreldre, og sunt for barna. Men skal det gå på bekostning av barna sin mulighet til å bli fulgt på toalettet ved behov eller til å veiledes inn i lek? Det er et faktum at innkjøp og matlaging tar mye tid. Vi har ikke kapasitet til å ivareta dette på hverdagsbasis. Ønsker politikerne matservering i barnehagene når det går på bekostning av de ansattes tilstedeværelse?

Bruk heller penger på bemanningsnormen

Barnehagene i Tønsberg ønsker at politikerne prioriterer å øke bemanningen slik at vi kan oppfylle kravene i rammeplanen framfor å prioritere matservering i denne omgang. De ansatte i barnehagen vet hva som er barnas beste, og det er profesjonen som må heve sin stemme på barnas vegne. Som nevnt tidligere er de ansattes hovedoppgave å møte barnas behov og sikre at alle barna blir sett og hørt. Vi ønsker derfor tillit til at vi ivaretar det Rammeplanen sier er vårt samfunnsmandat, også når det gjelder mat.

Ønsker politikerne i Tønsberg å bruke penger på barnehage håper vi at det blir med midler til øking av bemanningsnormen slik at den gjelder hele dagen og ikke bare i kjernetiden midt på dagen. Vi ønsker med andre ord ikke rammer som gjør at vi ikke får gjort jobben vår, vi ønsker det beste for kommunens barnehagebarn.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags