Barnekoordinator - en nyskapning

NYTT: Regjeringen gjennomfører nå en såkalt likeverdsreform, som KrF fikk gjennomslag for i Granavolden-plattformen. Ett av elementene i reformen er at regjeringen nå lovfester retten til en barnekoordinator for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, skriver Ole Erik Vold og Rolf Ekenes

NYTT: Regjeringen gjennomfører nå en såkalt likeverdsreform, som KrF fikk gjennomslag for i Granavolden-plattformen. Ett av elementene i reformen er at regjeringen nå lovfester retten til en barnekoordinator for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, skriver Ole Erik Vold og Rolf Ekenes Foto:

Av
DEL

LeserbrevFå ting er forbundet med større fryd og forventning enn det å få barn. Friske, viltre barn og glade, trygge unge fyller oss med glede og takk. Så opplever noen familier den krevende situasjon at de har barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Dermed får de betydelige behov for hjelp og spesiell oppfølging fra det offentlige i en sårbar tid.

Får de den hjelpen? Dessverre ikke alltid. Altfor mange familier rundt om i landet forteller om en maktesløshet i kamp mot systemet for å bli forstått, og å få den hjelpen de trenger. Sånn skal det ikke være. Dette skal ikke være den enkelte families utfordring, men vårt ansvar som fellesskap og kommune. De mest sårbare iblant oss, med en uhyre krevende hverdag med kanskje et multihandikappet barn eller andre med omfattende hjelpebehov, skal slippe å møte et system de opplever nærmest motarbeider dem.

Vårt inntrykk er at situasjonen i vår egen kommune, Færder, er ganske god på dette området. Vi får mange positive tilbakemeldinger, selv om mye helt sikkert kunne vært enda bedre. Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere både innen helse- og oppvekstsektoren, som dette saksområdet sorterer under. Opplever noen dette annerledes, ønsker vi å høre fra dem.

Andre steder i landet er dessverre situasjonen en annen. Mange barn og unge får ikke rett hjelp i rett tid, og ofte er det ikke et helhetlig og koordinert tilbud som gis, fordi de ulike kommunale velferdstjenestene ikke samarbeider og snakker med hverandre. Slik kan vi ikke ha det.

Regjeringen gjennomfører nå en såkalt likeverdsreform, som KrF fikk gjennomslag for i Granavolden-plattformen. Ett av elementene i reformen er at regjeringen nå lovfester retten til en barnekoordinator for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Koordinatoren skal bistå familier med behov for langvarige og sammensatte helse- og omsorgstjenester. Regjeringen og KrF vil på denne måten styrke oppfølgingen av barn og unge og familiene deres som trenger hjelp. Dette skal skje gjennom bedre og økt samarbeid mellom velferdstjenestene, som barnevernet, skolehelsetjenesten, NAV og skolene. Barnekoordinator vil også få myndighet til å ta beslutninger i forhold som angår koordinering av velferdstjenester, og bidra til individuell plan for familiene.

Vi ønsker alle et samfunn hvor slike sårbare grupper vi snakker om, får den hjelp de trenger. KrF ønsker et samfunn med reell plass til alle; det er ambisiøst. Vi ønsker ikke minst et samfunn som stiller opp for mennesker i en sårbar situasjon, hvor de opplever å bli ivaretatt og inkludert. -Dette er festtalefloskler, sier noen. Nei, sier vi, dette ønsker vi å vise i praksis, blant annet gjennom en barnekoordinator, som skal sørge for at familien og barnet får et tjenestetilbud som er koordinert og helhetlig. Det er viktig at familiene får nødvendig informasjon og veiledning, samt de tjenestene de har krav på.

Regjeringen foreslår også å innføre en plikt for kommunene til å samordne de ulike velferdstjenestene. Det er kommunene som er tettest på folks liv og hverdag, og som best kan sikre at tjenestene blir godt samordnet. Barna og familiene dette gjelder, har ofte en uhyre krevende hverdag. De skal få oppleve et samfunn som stiller opp. I Norge skal vi ha rom for mangfold og annerledeshet.

Dermed venter det noen utfordringer i tida som kommer for kommunesektoren. Det handler om vår største glede og verdi – og vår framtid, nemlig våre barn og unge. Da er knapt noen innsats for stor.

Ole Erik Vold, leder Færder KrF
Rolf Ekenes, nestleder Færder KrF

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags