Ingen som inviterer på søndagsmiddag, ingen å reise hjem til i helgen. Ingen stolt mor eller far å ringe til når du har fått gode karakterer, og ingen som trøster deg og elsker deg like høyt når du har fått dårlige karakterer. Ingen nære å spørre om råd. Ingen til å hjelpe å passe barna den dagen de kommer, og ingen du kan låne, eller få noen kroner av når det kniper. Ingen som bekymrer seg. Ingen som sender en hyggelig melding der det står: glad i deg. Det er virkeligheten for mange barn som har vært under omsorg av barnevernet.

Vi mennesker er flokkdyr, vi er knyttet til familien vår. Vi hjelper hverandre uten å få betalt for det, vi gir hverandre omsorg når det trengs. Familien er viktig for hvordan vi trives, og familien er en viktig ressurs i velferdssamfunnet. Å ha et godt sosialt nettverk, med familie, betyr mye for hvordan vi har det i hverdagen.

For de fleste av oss er det en selvfølge at foreldre er der også etter vår attenårsdag. Slik er det ikke for alle. Barn som vokser opp i forstehjem eller på institusjon, har ingen rett til å bli fulgt opp etter de har blitt myndige.

I dag har barnevernet kun plikt til å vurdere ettervern i det ungdom blir myndige, men det er ingen rettighet for ungdommen. Men med dagens ordning er det helt tilfeldig hvem som får ettervern og hvem som ikke får.

På samme måte som at foreldre ikke lukker døra for barna sine når de blir 18, må heller ikke barnevernet slutte å ta ansvar for sine barn på 18-årsdagen.

FO-medlemmer har mange medlemmer som jobber i barnevernet. Vi er svært bekymret for barnevernsungdoms overgang til voksenlivet. Denne høsten arbeider regjeringen med forslag til ny barnevernslov. Sammen med Landsforeningen for barnevernsbarn krever vi at:

• Barnevernsbarn må få rett til ettervern til og med fylte 25 år.

• Ettervernet må være fleksibelt. Det skal være mulig å opprette, gjenopprette eller bytte ettervernstiltak kontinuerlig frem til og med fylte 25 år.

 

I disse dager kan du finne kampanjen #takkmamma #takkpappa, på sosiale medier. Den viser hvor viktig det er å ha noen som bryr seg også etter du har blitt myndig. Kampanjen handler om barnevernsbarnas rett til godt ettervern. De barna som samfunnet har omsorgen for, er vårt felles ansvar. Vi oppfordrer deg til å signere oppropet og støtte opp om kampanjen.