Uten høyere godtgjørelse er det ikke mulig å stille opp som fosterforeldre

BEHOV: Det trengs flere fosterhjem, og hvis man skal få flere til å stille opp, må fosterforeldre få kompensert for tapt arbeidsinntekt.

BEHOV: Det trengs flere fosterhjem, og hvis man skal få flere til å stille opp, må fosterforeldre få kompensert for tapt arbeidsinntekt.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Selv om kompensasjonen for tapt arbeidsinntekt koster en del penger, er det en god investering for barnet og fosterforeldres fremtid sammen. Jeg mener dette er godt barnevern.

DEL

MeningerLaila Marie Reiertsen, familiepolitisk talskvinne og stortingsrepresentant (Frp) skrev i sitt innlegg i TB 8.juni 2016 om rekruttering av fosterhjem for å møte barns behov på en riktig måte. Hun refererte til stortingsmeldingen om fosterhjem.

LES OGSÅ: Gode fosterhjem skal bli bedre

Mitt hjem er er et fosterhjem, og jeg er stolt av å utgjøre en forskjell for et barn.

Han bor hos oss på hemmelig adresse, for ikke å bli oppsporet av sin opprinnelsesfamilie. Jeg må derfor skrive dette innlegget anonymt.

Barneverntjenesten jobbet lenge med å finne egnet fosterhjem til ham. I Laila Marie Reiertsen innlegg hørtes det ut som om Frps forslag om å kartlegge barnets ressurser, utfordringer og behov er helt nytt.

Det har barneverntjenestene og Bufetat gjort i en årrekke. Og i vårt tilfelle har de lykkes, vi er en god match. Barneverntjenesten har gjort en grundig kartlegging og de har god kunnskap om hva gutten trenger av hjelp, støtte og oppfølging, og evaluerer det jevnlig.

Barneverntjenesten fungerer som en døråpner for all offentlig hjelp vi som familie mottar. De har en betydningsfull rolle i å koordinere alle hjelperne fra ulike instanser, med ulik fagkompetanse og ulike meninger omkring oss. Alle med samme mål; å gjøre alt for at gutten skal få en utvikling i riktig retning og at han skal ha et godt liv.

Det er en god og rørende opplevelse at så mange mennesker bidrar og bryr seg om oss, og vil at han skal få det bra nok, og at de vil hjelpe oss. I tillegg har vi en solid familie og et nettverk som støtter oss og bidrar til at vi sammen gjør progresjon. Vi mottar offentlig hjelp i form av ekstra ressurser og tilrettelegging for gutten i skolen, veiledning til fosterforeldre og samarbeidsmøter med fagpersoner som har en rolle i å legge til rette for guttens best mulige utvikling. Vi får hjelp til å utøve reflektert omsorg for gutten i hverdagen.

Fra barneverntjenesten mottar vi forhøyet godtgjøring for den prosenten vi har permisjon fra eget arbeid. De har vurdert at ved høy grad av vår tilstedeværelse/ tilgjengelighet i guttens liv, bidrar vi til å møte hans behov bedre. Gutten har omfattende mén og skader av omsorgssvikten han har opplevd. Han er avhengig av en rolig morgen, følge til/fra skolen, korte dager på skolen, og tilstedeværelse av gode voksne etter skoletid.

Ved å være hjemme med ham de to første årene på fulltid etter at han kom til oss og deretter i delvis permisjon, med kompensasjon/ frikjøp fra eget arbeid, er det en økonomisk besparing for samfunnet i et langsiktig perspektiv, er min mening. Selv om denne kompensasjonen for frikjøp fra eget arbeid koster en del penger, er det en god investering for barnet og fosterforeldres fremtid sammen. Jeg mener dette er godt barnevern.

Jeg er uenig med Laila Marie Reiertsen og Frp når hun sier at økt oppfølging, veiledning og praktisk tilrettelegging heller enn økt økonomisk godtgjøring og frikjøp vil møte barnas behov bedre. Jeg mener alt må til; økt oppfølging, veiledning, tilrettelegging og økt økonomisk godtgjøring.

En forhøyet godtgjøring har gjort det mulig for oss å ta permisjon fra eget arbeid, for å dekke guttens behov. Uten en forhøyet godtgjøring ville det ikke vært økonomisk mulig for oss å være hans fosterhjem.

Barn trenger flere fosterhjem. Jeg er sikker på at om fosterforeldre må ta permisjon fra eget arbeid for å følge et fosterbarns behov for tilstedeværelse, og ikke få kompensert for sin tapte arbeidsinntekt, blir det vanskeligere å rekruttere gode og nok fosterhjem. Jeg er av den oppfatning, at om fosterforeldre får dekket sin tapte arbeidsinntekt mens de er hjemme i permisjon med barnet, vil det bidra til at flere kan bli fosterforeldre.

Jeg vil rose barneverntjenesten for deres kompetanse, kvalitet og klare målsettinger med konkrete tiltak for å nå målene. Jeg opplever en barneverntjeneste som gjør det de kan for at gutten skal få en god fremtid og et godt liv. De mangler ikke kunnskap eller vilje til å hjelpe oss med det vi trenger. De mangler penger, tid og nok ansatte.

Det koster penger å hjelpe barn til å få et godt liv etter omsorgssvikt. Det koster penger å ha fosterforeldre i oppgaven som barnets nærmeste hjelpere.

Mye kan bli bedre i norsk barnevern, men det er leit å lese at Frp ønsker å endre på en viktig faktor som bidrar til et godt liv for mange barn og fosterforeldre.

Jeg er stolt av å være fosterhjem, å utgjøre en forskjell for et barn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags