Her er noen tanker:

Utenkelig å kjøre bil uten førerkort

På land må man avlegge førerprøve og ha gyldig sertifikat. Det er straffbart å kjøre uten. På sjøen kan man skaffe seg Båtførerbevis, men ikke alle trenger det, og i prinsippet kan enhver som kan få båten til å bevege seg over sjøen gjøre dette.
 

LES OGSÅ: Mann anmeldt for råkjøring i Vrengen 

Like promillegrenser på land og sjø

Derfor er det min mening at alle burde ha obligatorisk båtførerbevis for å få lov til å føre en båt - på samme måte som enhver må ha sertifikat for å kunne føre et motorkjøretøy på land. Det må også være aldersbestemmelser for hvilke fartøyer man kan føre, og de samme promillegrenser burde gjelde på sjøen som på land. 

LES OGSÅ:  Redningsselskapet-skipper vil ha førerkort for vannscooter
 

Innfør obligatorisk fritidsbåtregister

For å unngå at folk etterlater seg vrak som ikke kan identifiseres, innføres et lystbåtregister som fungerer på samme måte som motorvognregisteret, d.v.s. at alle fritidsbåter må registreres på samme måte som motorkjøretøyer.

LES OGSÅ (+): Her tas han for fart og promille: – Dette er kroneksempelet på hvorfor vi er på sjøen med båt

I bil er bilbelte påbudt å bruke. Til sjøs blir det redningsvest som gjør tjenesten.

Mange har meldt seg på i denne diskusjonen, og tilsammen burde det være mulig å skape litt bedre orden i fritidsbåttrafikken. Faktisk så haster det.