Men jeg tror det har mer for seg med praktisk opplæring. Ingen får bilsertifikat ved å ta teorikurs. Du blir heller ingen god bilfører kun med teori. Praktisk opplæring med bevis på at de vet hvordan de manøvrerer båten, samt aller viktigst, hvordan man bør forholde seg på på sjøen i forhold til andre og alle de situasjonene man kan komme utfor må til. Og ikke minst at man må lære seg til å vise hensyn.