Hvis Norge skal lykkes med å bygge samfunn som tåler store påkjenninger, må både privat og offentlig sektor ta ansvar for samfunnssikkerheten

SAMARBEID: Næringslivet er en ressurs i krisesituasjoner, men næringslivet er også sårbart. Hvis forsyningen av viktige varer og tjenester blir redusert eller helt borte, kan samfunnet stå ovenfor en alvorlig krise, skriver Per Arne Olsen.

SAMARBEID: Næringslivet er en ressurs i krisesituasjoner, men næringslivet er også sårbart. Hvis forsyningen av viktige varer og tjenester blir redusert eller helt borte, kan samfunnet stå ovenfor en alvorlig krise, skriver Per Arne Olsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

En av de nominerte til prisen for beste offentlige sikkerhetsinitiativ i år, er Jan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef i Vestfold.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hvert år deler Næringslivets sikkerhetsråd ut OSPA-prisen: Outstanding Security Performance Awards. Prisen deles ut til personer, bransjer eller selskaper som har utmerket seg med sin innstas innenfor samfunnssikkerhet. En av de nominerte til prisen for beste offentlige sikkerhetsinitiativ i år, er Jan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef i Vestfold.

Anerkjennelse

Fylkesmannen i Vestfold ser nominasjonen som en anerkjennelse av vårt arbeid for å styrke og strukturere samarbeidet med næringslivet. Vi har invitert flere bedrifter enn de som leverer samfunnskritiske tjeneste som strøm, vann og internett, inn i fylkesberedskapsrådet. Hos oss deltar blant annet en sikkerhetsbedrift, et oljeselskap og Bondelaget, og vi vil fortsette å utvide samarbeidet.

Fylkesberedskapsrådet er et forum for samordning og samarbeid om forebyggende beredskapsarbeid fylket, og vil i en krisesituasjon være det viktigste organet for den delen av krisehåndteringen som ikke er redningstjeneste. Fylkesmannen leder fylkesberedskapsrådet.

Vet hvor vi har hverandre

Det har mange gode effekter å inkludere næringslivet i beredskapsarbeidet «til hverdags». Deltakelse gir økt kunnskap om eget og andres ansvar, og egen og andres kompetanse. Det øker kvaliteten på det forebyggende arbeidet, og er i seg selv en beredskap. Vi vet hvor vi har hverandre.

Jeg vil nevne to eksempler på hvorfor tett samarbeid mellom privat og offentlig sektor er så viktig:

• Denne høsten er Norge vertskap for NATO-øvelsen Trident Juncture. Vi øver på å motta styrker fra våre alliansepartnere, styrker som i en krigssituasjon skal bidra til å beskytte landet vårt. Forrige gang vi øvde på dette, var under den kalde krigen. Da var det store statseide selskaper som eide det meste av infrastrukturen, som telekommunikasjon og strømlinjer. I dag er det private bedrifter som kontrollerer mye av den kritiske infrastrukturen, og de leverer tjenester som også militære styrker er avhengige av. Hvis Norge skal kunne få hjelp av allierte styrker, må vi løse våre oppgaver som vertsnasjon.

• Et annet eksempel er ressursutnyttelse. Vekterbransjen har stor betydning for sikkerheten i det offentlige rom til daglig. De har lokalkunnskap og oversikt, og de er tilstede i til dels store volum i mange norske byer. Dette er ressurser som bør benyttes hvis det skjer en større ulykke eller katastrofe. Politidirektoratet og NHO har nylig inngått en avtale som skal være grunnlaget for slik bruk av vekterbransjen. Vi mener at det er et viktig skritt i riktig retning, og at det bør være til inspirasjon for andre myndigheter og bransjer.

Må ta ansvar

Næringslivet er en ressurs i krisesituasjoner, men næringslivet er også sårbart. Hvis forsyningen av viktige varer og tjenester blir redusert eller helt borte, kan samfunnet stå ovenfor en alvorlig krise. Dette har myndighetene et ansvar for å forebygge, og det er et argument for sterkere samarbeid. Næringslivet er mangfoldig i størrelse og arbeidsform. Det er ikke enkelt å definere et tydelig grensesnitt, eller lage faste former for samarbeid. Myndigheter som har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap må ikke la seg skremme av det, men vise vilje til å løse praktiske problemer. Myndighetene må ta initiativ, kartlegge, planlegge og lede. Næringslivet må se sitt samfunnsansvar og vise vilje til å finne løsninger.

Samarbeid kan av og til bli forhindret av mangel på kunnskap om regelverket, eller av frykt for å forfordele noen eller gi konkurransevridende informasjon. Dette er noe vi må være oppmerksomme på, men vi kan ikke la det være til hinder for samarbeid og ressursutnyttelse til beste for innbyggerne.

Det er min erfaring som fylkesmann at samarbeid med næringslivet gir resultater og fører til utvikling. Og ikke minst, det styrker samfunnssikkerheten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags