Biblioteket er så uendelig mye mer enn bare gratis utlån av bøker til de leseglade.

Biblioteket skaper leseglede hos barn og unge og åpner hele det fantastiske universet av litteratur for dem, men gjennom bøkene får ungene våre også tilgang til kunnskap som gjør at de kan mestre utfordringer de møter i livet. Ungene våre er framtida, og de trenger bibliotek.

For de som er nye i Norge er biblioteket et sted de blir møtt med respekt, og som likeverdige. På biblioteket får de hjelp til å skaffe seg kunnskap om norske forhold, og å bli gode i norsk, men også til å holde fast ved morsmålet sitt. Biblioteket er både inkludering og integrering.

Alt du ikke lenger kan kjøpe, finner du her

Biblioteket er folkehelse i alt som skjer og alt som tilbys. Et pustehull og en møteplass med aktiviteter som gir mening i hverdagen, og et sted der alle er like mye verdt. Det å lese gir innsikt i menneskesinnet og forståelse for det store mangfoldet vi mennesker utgjør. Biblioteket både beveger og berører, og beriker oss.

Bibliotekets viktigste oppgave er å bygge opp under demokrati og ytringsfrihet. Hyllene er fulle av ytringer, også de som provoserer og utfordrer. Slik skal det være, det er det som skaper et demokrati. Alt du ikke lenger kan kjøpe, finner du på biblioteket, det har ikke gått tapt, og det er ikke sensurert bort. Det at det er gratis å bruke biblioteket sikrer at alle får lik tilgang, og bygger ned skillelinjer i samfunnet. De som mangler digitale ferdigheter, får hjelp – dette er kanskje en av de største skillelinjene i dagens samfunn, og biblioteket er viktig for å jevne ut dette.

Her er det ikke fake news

Et viktig mål er å bygge Norge som kunnskapsnasjon, det er slik vi skal bevare velferdsstaten i tida framover. Det krever gode, ressurssterke bibliotek, som gir fri og uhindret tilgang til kunnskap, enten det er gjennom bøkene eller de enorme mengdene med digitale kilder. På biblioteket får du hjelp til å finne fram til det du trenger, og du skal kunne være trygg på at det ikke er «fake news». Bibliotekarene er der for deg.

Biblioteket er i dag like mye et sted for opplevelse. Bibliotekarene snakker bøkene ut av hyllene, forfatterne kommer ofte og gjerne, og du kan oppleve både film, teater og musikk på biblioteket. Dette er også viktige ytringer, og en viktig del av kulturhverdagen vår. Et lavterskeltilbud for de mange ulike bibliotekbrukerne, enten de er glad i å lese bøker eller ikke. Biblioteket er også et folkeverksted, der du blir invitert inn til å skape noe sammen med andre.

 

Boka skal fortsatt stå i sentrum

Biblioteket er med på å skape den lokale identiteten der folk bor, som en felles møteplass i sentrum, men også som et sted der du får tilgang til historien til lokalsamfunnet og menneskene som bodde og arbeidet der. Det å kjenne fortida er viktig når vi skal forme framtida, og det å kjenne tilhørighet til stedet du bor er nødvendig for at du skal bry seg om hva som skjer. Det skaper engasjement.

Den gode boka står fremdeles i sentrum på biblioteket, og der vil den fortsatt stå, også i framtida. Men hvem bestemmer hva som er en god bok? På biblioteket vil du fremdeles få hjelp til å finne det du ikke visste du lette etter, og du skal kunne la deg både overraske og provosere. På biblioteket får du tilgang til de stemmene som ellers drukner i de kommersielle kanalene. Du kan lese den gode romanen som setter spor etter seg og forandrer deg som menneske, men du kan også lese den samfunnskritiske debattboka som gir deg ny innsikt. Og noen bøker skal du rett og slett bare nyte, det gir også livet en verdi.

Vi ser at der bibliotekene får anstendige driftsbudsjett, der er folk stolte av biblioteket, og de bruker det. Der det satses på bibliotek, blir det resultater. Gode bibliotekrom, et mangfold av bøker og annet å boltre seg i, opplevelser og aktiviteter for alle, og bibliotekarer som har tid til å veilede og formidle og skape hele mennesker.

Første september er den nasjonale bibliotekdagen. Tenk tanken en gang til – hvordan hadde det vært om biblioteket ikke fantes? Da hadde vi vært et mye fattigere samfunn. Bibliotek er så viktig, at hadde vi ikke hatt biblioteket, da hadde vi vært nødt til å finne det opp på nytt. Det skal være bibliotekdag hver dag hele året.