Denne veien er kun tilrettelagt for bilisme

MANGE SIKRING: Siden Semsveien mangler sikre overganger for myke trafikkanter, er det bare å tilskrive flaksen at ingen har blitt påkjørt og skadet, skriver Inge Tenvik.

MANGE SIKRING: Siden Semsveien mangler sikre overganger for myke trafikkanter, er det bare å tilskrive flaksen at ingen har blitt påkjørt og skadet, skriver Inge Tenvik. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSemsveien snor seg fra Borgheim til Bergan på Nøtterøy og omvendt. Langs veien er det bebodde hjem på begge sider. Foruten av- og påkjøringer fra og til disse eiendommene, er veistrekningen krysset av velbrukte sideveier. Fartsgrensen er 60 km i timen for alle typer kjøretøyer, uten noen form for reduksjon. Myke trafikkanter er kun henvist til sykkel- og gangsti på nordsiden av Semsveien. Uten mulighet til å krysse veien på en sikker måte.

Eieren av Semsveien er fylkeskommunen, men siden den ligger midt på Nøtterøy har kommunen bl.a. for første gang i veiens historie foretatt en automatisk fartsmåling over en uke nå i høst. Den viser visst at de fleste bilistene grovt sett holder fartsgrensen. Ikke så underlig når veien har flere krappe svinger med krevende bakketopper og svært smal veibane. Det medfører stor risiko å hold høyere hastighet.

Nå i vinter har den høye fartsgrensen blitt satt på en stor prøve og strøket med glans. Selv om veien er grundig saltet har bilene enkelte dager vært helt avhengige av tjenestene til Viking og Falken. Personlig har jeg notert meg over ti utforkjøringer. Ingen med personskader så vidt jeg vet, men de materielle påkjenningene har nok vært merkbare for bileierne.

UTRYGG: Inge Tenvik bor ved Fylkesvei 420 (Semsveien) på Nøtterøy, og reagerer på at det verken er fartshumper eller krysningspunkt på veien. Legg merke til bilen som i bakgrunnen kommer opp mot bakketoppen. Tenvik bor like ved, og har sett flere farlige situasjoner på grunn på grunn av høy fart akkurat på denne strekningen.

UTRYGG: Inge Tenvik bor ved Fylkesvei 420 (Semsveien) på Nøtterøy, og reagerer på at det verken er fartshumper eller krysningspunkt på veien. Legg merke til bilen som i bakgrunnen kommer opp mot bakketoppen. Tenvik bor like ved, og har sett flere farlige situasjoner på grunn på grunn av høy fart akkurat på denne strekningen. Foto:

Siden veien som sagt mangler sikre overganger for myke trafikkanter, er det bare å tilskrive flaksen at ingen har blitt påkjørt og skadet. Det triste er at verken Vestfold fylkeskommune eller Nøtterøy kommune tar alle disse uhellene på alvor. Det fins ingen planer for å sette ned fartsgrensen eller begrense gjennomgangstrafikken med f.eks miljøgate og enveiskjøring. De myke trafikkantene står dessverre ikke på dagsorden og har naturligvis heller aldri gjort det. Ingen av partene vil ta opp behovet for sikring av myke trafikanter med opphøyde fotgjengeroverganger og dumper i veibanen.

I en tid hvor myke trafikanter får stor oppmerksomhet og utvidede rettigheter de aller fleste steder, må folk langs Semsveien på Nøtterøy bare finne seg i at bilen prioriteres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags