Økt veikapasitet fører til mer trafikk

Av
DEL

LeserbrevHar du lyst på noen argumenter FOR å kjøre mindre bil? Det ser nemlig ut til at det er for abstrakt å peke på økte CO₂-utslipp, svevestøv, støyplager og slikt. I stedet vil jeg appellere til egoismen. Hva tjener DU på å la bilen stå hjemme?

Du utsettes aldri for bilkø, du er en del av køen. Om det er bare du og matpakken din som sitter i bilen, utgjør du fem til ti meter kø. I tillegg legger du beslag på én parkeringsplass nær arbeidsplassen din inntil åtte timer sammenhengende.

Om du går, sykler, tar bussen eller sitter på med naboen, frigjør du plass til andre. Om ti personer gjør dette, blir det inntil 100 meter kortere kø og ti ledige parkeringsplasser. Og så videre. 100 færre biler på Kanalbrua eller Kilen akkurat når du skal hjem vil være merkbart.

Jeg vil oppfordre alle som kjører aleine til og fra jobben til å gjøre noen eksperimenter. Sammenlign hvor lang arbeidsreisen din er fra døren hjemme til døren inn på arbeidsplassen – når du kjører, når du tar bussen, når du sykler og eventuelt når du går. Hvor mye tid bruker du?

Sammenlign deretter hvor mye penger du bruker på transporten. Gjør deretter noen avveininger; hva lønner seg for deg? Lønner det seg å kjøre bil når du legger 20 år med bompenger på toppen?

Må du ha med deg bilen, sier du? Må du rekke barnehagen, er du håndverker, bruker du bilen i jobben, er du dårlig til beins, har du god grunn til å kjøre? Da kjører du. Vi andre som ikke må kjøre kan hjelpe til med å redusere køene og frigjøre parkeringsplassene. Vi skal lage plass til deg.

Bypakke Tønsbergregionen har to hovedformål. Det ene er å sikre Nøtterøy en robust fastlandsforbindelse. Det andre er å håndtere den forventede trafikkøkningen i Tønsbergregionen på en miljøvennlig måte.

Når det nå snart vedtas en løsning, sikrer man måloppnåelse på det første, samtidig som man med stor presisjon torpederer det andre. Det er nemlig slik at økt veikapasitet fører til mer trafikk. Bygges mer bilvei, utvides kapasiteten slik at det blir plass til mer biltrafikk. Er det egentlig sånn vi ville ha det? Hvorfor lager vi plass til mer bil når vi egentlig ikke ønsker trafikken?

Den fornuftige løsningen ville jo vært å tilrettelegge for gange, sykkel og kollektivtransport først. I de mest intenst trafikkerte områdene rundt de største arbeidsplasskonsentrasjonene i Tønsbergregionen er det nemlig dårlig tilrettelagt for myke trafikanter, og bussene kjører sjelden der. Det finnes knapt sykkelfelt inn og ut av byen. Myke trafikanter til fots, på sykkel og enda raskere elsykler er henvist til å være til fare for hverandre på fortau og gang- og sykkelstier.

Heldigvis er det fremdeles slik at økt veikapasitet fører til mer trafikk. Legger vi til rette for fortau der gående slipper å bli påkjørt av syklister og sykkelfelt og -stier hvor det faktisk går an å sykle i sykkelfart, kan vi effektivt jobbe mot målet om å ta den framtidige trafikkveksten, på grunn av befolkningsvekst, uten å øke antallet biler på veiene.

«Gå, sykle og ta buss når du kan. Kjør når du må.» Dette snakker politikere om hele tiden. Men vi må passe godt på at de faktisk gjennomfører. Myke trafikanter prioriteres nemlig oftest bort likevel. Da Tønsberg kommune vedtok omlegging av busstraseen til Halvdan Wilhelmsens allé, sto dette i vedtaksdokumentene:

«Bedring av forhold for gående og syklende er ikke avgjørende for omlegging av busstraseen. Tiltaket er derfor prioritert lavest i denne sammenhengen. Forbedring av forholdene for gående og syklende inngår i arbeidet med bypakke Tønsberg-regionen.»

Jeg synes vi bør være skeptiske når forutsetningen for oppnåelse av ett av to hovedmål i bypakke-prosjektet er avhengig av et gigantisk bompengeprosjekt ingen egentlig vil ha. «Et kompromiss, det beste vi fikk til, nå skal det endelig gjennomføres noe», som politikerne sa til avisen. For det blir slik det går når alle glemmer hva oppdraget egentlig var. Tønsbergregionen taper. Folk fra Færder som jobber i Tønsberg taper. Alle taper.

Når sommeren kommer, og valgbodene spretter opp på torget, da bør dere velgere spørre politikerne dere stemte på forrige gang hvorfor det har blitt slik, hvorfor de ikke startet med å prioritere tiltak for å redusere trafikken før de bestemte størrelsen på fastlandsforbindelsen og bompengeregningen. Det er nemlig du som skal betale.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags