Politisk mot, handlekraft og ansvarsfull gjerning

Av

Å lese kommentarer i TB vedr oppslag om vedtak i kommunestyret i Færder kommune om ikke å legge områdeplan for Borgheim syd/øst ut på høring, er til dels sørgelig lesing.

DEL

MeningerKommentarer om hvor håpløs denne beslutninger er, sitter løst og vitner om forakt for politikere som er uenige i at all befolkningsvekst og såkalt utvikling er av det gode.

Vi har alle god grunn til å berømme de av kommunestyrets medlemmer som nå og tidligere har stemt mot eller som nå har snudd vedr omregulering av verdifull matjord på denne delen av det store og unike sammenhengende landbruksarealet som er stedstypisk for Nøtterøy og Færder kommune. Dette særtrekket er svært viktig for innbyggernes identitet, følelse av tilhørighet og stolthet minst på linje med den flotte skjærgården rundt Nøtterøy og Tjøme samt alle de flotte turområdene på hovedøyene. For oss som mener dette, ville det vært en estetisk voldtekt å måtte se dette arealet fullpakket med 350 leiligheter i høy blokkbebyggelse med litt grønt på bakken og på tak som skrekkens eksempel på feilaktig boligpolitikk i grell kontrast til Tinghaug, det lokale maktsenter der der lovverk forvaltes, politiske ideologier og demokratiske prinsipper brynes.

For dem som misliker at dette landbruksarealet ikke nedbygges, kan det være nyttig å kjenne til at det inntil 2003 og så lenge kommunen har drevet med arealplanlegging fra tidlig 60-tallet, var tverrpolitisk enighet om at dette sammenhengende landbruksarealet ikke skulle omreguleres til annet formål. At kommunestyret nå i realiteten stadfester dette prinsippet har derfor stor betydning, ikke bare på kort sikt men i all overskuelig framtid.

Tom Olav Madsen

Tom Olav Madsen

For min egen del gir dette ro i sjela fordi eiendomsutviklerne interesser ikke lenger er enerådende til fordel for jord-/naturvern, trivsel, tilhørighet og stolthet. Det er bare ett skår i denne gleden. Kommunestyrets vedtak kommer dessverre for sent til å redde annen del av dette sammenhengende landbruksarealet, dvs Norges beste matjord for grønnsakdyrking som omreguleres til ny tverrforbindelsen mellom Smidsrødveien og firefelts motorvei i tunell under Teieskauen.

Alt henger sammen med alt. Sistnevnte veiprosjekt inklusive ny 5 felts bru over Vestfjorden vil garantert føre til enda større press for å omdisponere jomfruelige arealer til boligbygging og næringsetableringer i Færder kommune. De som ikke ser dette som et problem og det med ordføreren i spissen, er selve problemet. Alle disse bør få opp øynene for hvilken trussel dette veiprosjektet er i så måte for hele Færder kommune. Denne trusselen kan ikke benektes og det vil bli stilt enda strengere krav til fasthet på politisk nivå til å stå imot utbyggingsinteresser av ulike slag. Det er derfor å håpe at dette veiprosjektet som det tragisk nok ikke er trafikkmessig behov for, skrotes når mer eksakte investeringskostnader blir avklart og bompengeavgift skal fastsettes til fordel for den mest opplagte, mest kostnadseffektive, minst problematiske sosialt sett og mest naturvennlige løsningen for ny fastlandsforbindelse, dvs østalternativet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags