Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og står ansvarlig for at politikere får et riktig grunnlag å fatte sine beslutninger på. Når rådmannen framstår nærmest uvitende, er det ikke rart at det skjer mye rart og uforståelig i kommunen.

Rådmannen hevder at installasjonen på husveggen i Øvre Langgate 43 ikke er søknadspliktig eller strider mot politivedtektene. Det er så galt som det kan få blitt.

LES OGSÅ (+): Spikret fast et kjøleskap på husveggen i protest

Rammes av Plan- og bygningsloven

For det første rammes fargevalget på fasaden av Plan- og bygningslovens estetikkparagraf, samt av bestemmelser i byplanen for Tønsberg.

Når det gjelder skilt som er oppsatt på husveggen, rammes disse av skilt- og reklamevedtektene i byplanen for Tønsberg, som igjen er del av Plan- og bygningsloven. Det skal søkes og det skal gis tillatelse, noe som ikke ville vært aktuelt med det reglement som foreligger.

Alle skal kunne forstå reglene

Når det gjelder opphengte reklameartikler på veggen påført skrift, rammes disse av UBA vedtak 29-09-2017 (utvalg for areal og byggesaker) som omfatter skilt- og reklamevedtektene. Vedtaket i UBA er fattet for å lage enkle og oversiktlige regler som alle skal kunne forstå.

LES OGSÅ: Nabokrangel i Tønsberg: TB forstår ikke saken

Det er nulltoleranse for løsfotreklame og produktreklame av estetiske og framkommelighetsmessige grunner. Tønsberg kommune har laget sin egen proforma definisjon på hva som er løsfotreklame og produktreklame – det må være knyttet skrift til reklamen, hevder kommunen, for at det skal gjelde som reklame – dummere er det vanskelig å få det. En svaksynt eller blind snubler like gjerne i et reklameprodukt med eller uten skrift.

Klart det er reklame

Reklame kommer av det latinske ordet «reklamere» som betyr «å rope ut». Reklame er en form for budskap for å gjøre et produkt eller en tjeneste kjent i den hensikt å øke salget.

Det kan ikke herske tvil om at utstilling av et varesortiment utenfor Voldstad sin brukthandel i Øvre Langgate 36, i likhet med det som er festet på veggen på Øvre Langgate 43, må defineres som produktreklame, og løsfotreklame. Følgelig er det ulovlig ifølge UBA vedtak.

Ifølge UBA vedtak 29-09-2017 hevder Tønsberg kommune at løsfotreklame og salgsutstilling uten tekst ikke er reklame og reguleres da gjennom politivedtektene. Det spiller egentlig ingen rolle fordi bydrift i Tønsberg også har ansvaret for oppfølging av politivedtektene § 3–1 om hindringer for ferdsel på offentlig sted. Bydrift ligger under rådmannens ansvarsområde.

LES OGSÅ: Tønsberg-rådmann om protestveggen: – Dette er ikke søknadspliktig

I strid med politivedtektene også

Det kan ikke herske noen tvil om at Voldstad sin reklameutstilling utenfor Øvre Langgate 36 er i strid med politivedtektene når fortauet fylles med produkter i hele bygningens lengde slik at fotgjengere ikke kan benytte fortauet. På lik linje er fortauet utenfor Øvre Langgate 43 sperret av gjenstander slik at forgjengere heller ikke kan benytte dette fortauet.

Det er likegyldig om Voldstad sin utstilling på fortauet utenfor Øvre Langgate 36 rammes av plan- og bygningsloven eller av politivedtektene. Det er uansett Tønsberg kommune sitt ansvar å følge opp at det ikke settes ut ulovlige hindringer. Når fremkommelighet og tilgjengelighet er et hovedtema i UBA vedtaket og i politivedtektene sier det seg selv at kommunen ikke kan tulle slik de gjør med proforma definisjoner.

 

Estetisk forsøplende

Voldstad sin vareutstilling utenfor hans brukthandel er langt mer estetisk forsøplende enn noe annen reklame som finnes i byen. For øvrig har ca. 30 prosent av det Voldstad setter ut på fortauet påført skrift og gir klart uttrykk for at det er snakk om reklame.

Om ikke alt det som her er skrevet skulle få Tønsberg kommune til å rydde opp utenfor Voldstad sin brukthandel, som til tider minner mer om en skraphandel, så har kommunen faktisk et svært detaljert regelverk for alternativ bruk av kommunale trafikkområder til salgsutstilling.

Hvorfor holder kommunen hånden over Voldstad?

Forholdene må ligge spesielt godt til rette for alternativ bruk dersom det skal være aktuelt. Blant annet krever kommunen at det som minimum skal være minst én meter igjen av fortauet til fotgjengere. Når fortauet kun er 0,8 meter, sier det seg selv at muligheten til slik salgsutstilling ikke er til stede.

Det er en gåte hvorfor Tønsberg kommune skal holde hånden over Voldstad når alt av regelverk som kommunen har hatt gjennom mange år brytes med bravur. Uansett regelverk så skal det innsendes søknad og det skal gis tillatelse av kommunen – samt at naboen skal varsles ved nabovarsel – ingen ting av dette er gjort – rettighetene mine tråkkes på av Tønsberg kommune. Tenk hvis alle forretninger i Tønsberg som har fasade mot gater eller Torvet skulle gjort som Voldstad – byen ville sett ut som et «rottereir».

Magne Hjeltnes

Tønsberg